Utslippsrammer mot 2030

I klimabudsjettet brukes det årlige utslippsrammer. Utslippsrammene angir hvor stor utslippsreduksjon kommunen søker å oppnå hvert år sammenlignet med 2009. Utslippsrammene er ikke selvstendige mål, men et hjelpemiddel for å styre mot en nedadgående utslippsutvikling. Dersom utslippsrammen for et år ikke nås, må utslippene reduseres raskere de neste årene for å nå Oslos klimamål i 2030.

I Klimabudsjett 2024 starter utslippsrammen ved siste kjente klimagassregnskap i 2021, med en rett linje ned til målet om 52 % utslippsreduksjon i 2023. Utslippsrammen tar ikke hensyn til vedtatte virkemidler, med unntak av karbonfangst på Klemetsrud. I Klimabudsjett 2023 lå det inne en forventning om at anlegget ville stå klart fra juni 2026 og oppnå full effekt fra 2028, men karbonfangstanlegget er nå forsinket med minst 12 måneder sammenlignet med det som lå i Klimabudsjett 2023. Utslippsrammen er justert i henhold til dette i årets klimabudsjett.

Tabell 1 - Utslippsrammer for Klimabudsjett 2024.csv

År2021202220232024202520262027202820292030
Utslippsrammer (prosent)-30-41-52-57 -61-66-77 -85-90-95