Resultatene fra  Oslos nabokommuner i det tidligere Akershus.