Fem flotte virksomheter tok skrittet inn i Næring for klima-nettverket under signeringslunsjen 28. september med byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav. Vi gleder oss over å kunne ønske de nye tilskuddene i nettverket velkommen!

Foran fra venstre: Hanne Elsrud og Rune Bjerkås fra Nasjonalmuseet, direktør i Klimaetaten Heidi Sørensen, byråd Sirin Stav, Arne Lindelien fra It’s Tomorrow, Cathrine Wenger fra Advokatfirmaet Wenger, Kjetil Nilsen fra Olav Thon Gruppen og sekretariatsleder i Næring for klima Ingunn Lie. Bak fra venstre: Arild Moe og Lene Engebretsen fra NRC Group, Bernt Sverre Mehammer fra It’s Tomorrow og Anders Rylander fra Olav Thon Gruppen.

De nye medlemmene gjenspeiler på mange måter bredden i nettverket. De tilhører ulike sektorer, og varierer stort i antall ansatte. Fellesnevneren for alle er et ønske om å bidra til å nå Oslos klimamål om 95% utslippsreduksjon innen 2030!

De fem nye medlemmene

Advokatfirmaet Wenger ble etablert i 2020. Med spisskompetanse på nasjonal, europeisk og internasjonal klimarett, har Cathrine Wenger gode forutsetninger for å for å bistå andre med saker innen områder som klimarett og klimarisikorapportering. Selskapet har som mål å være klimanøytral allerede innen året er omme, og har adoptert samme målsetning privat. Det lar vi oss naturligvis begeistre av!

Cathrine

Advokat Cathrine Wenger signerer klimakontrakten med byråd Sirin Stav.

Blant de nye medlemmene er også It’s tomorrow. De spesialiserer seg på mobilitetsplanlegging, og hjelper andre med strategisk og operativ rådgiving innen løsninger knyttet til mobilitet. Selskapet ønsker å finne nye, innovative løsninger for å redusere privatbilisme, som utgjør en firedel av Oslos klimagassutslipp. It’s tomorrow har tidligere samarbeidet med Oslo kommune om arbeidet rundt nullutslippssoner, og vi er sikre på at deres kompetanse vil gjøre dem ettertraktet i nettverket.

Daglig leder i It’s Tomorrow Arne Lindelien signerer klimakontrakten.

Nasjonalmuseet er en institusjon de fleste osloborgere har et personlig forhold til, og nå kan vi ønske dem velkommen i Næring for klima. Det nye nasjonalmuseet åpnet dørene i juni 2022. Nybygget er et FutureBuilt-prosjekt som kan vise til passivhus-standard. Nasjonalmuseet jobber internt med å kutte egne utslipp, og vil gå foran som et godt forbilde for sine besøkende. I det nye nasjonale har de null parkeringsplasser – men 200 plasser til sykkel.

Nasjonalmuseets administrasjonsdirektør Rune Bjerkås signerer klimakontrakten på vegne av Nasjonalmuseet

NRC Group Norge er også blant de nye tilskuddene, og konsernet omsatte for nesten seks milliarder kroner i 2021. NRC Group har opplevd at deres fokus på bærekraftige investeringer og drift har gitt dem et konkurransefortrinn. Med innkjøpsmakten sin vil de bidra til å bane vei for det grønne skiftet. Over halvparten av selskapets lastebiler kjører på biogass. NRC har satt seg mål om en bilpark som er fullstendig utslippsfri!

Administrerende direktør i NRC Group Norge Arild Moe tar NRC Group inn i Næring for klima

Olav Thon Gruppen vil bidra til Oslos ambisiøse klimamål ved å gjøre byens eiendommer med klimavennlige. Som en stor aktør innen eiendom, vil Olav Thon Gruppen bruke makten til å dytte eiendoms- og bygg- og anleggsbransjen i en mer klimavennlig retning. Virksomheten har satt seg mål om 60% reduksjon i egne klimagassutslipp innen 2030. Dette vil de oppnå blant annet gjennom innføring av fossilfrie byggeplasser, veloverveide materialvalg, samt forbedring av avfallshåndtering.

Olav Thon Gruppens konsernsjef Kjetil Nilsen signerer klimakontrakten

Spennende høst i vente

Vi ser frem til å se de nye medlemmene på nettverksmøte i oktober, i frokostmøte om grønne tak og fasader og i digitalt møte om nullutslippssoner i november.

En av nettverkets største styrker er bredde. Med stor variasjon i medlemmenes størrelse, bransjetilhørighet og kompetanseområder, har vi mye å lære av hverandre for å jobbe samlet mot å oppnå Oslos klimamål!