Før kl. 06:00 syv dager i uken skjer det. Da distribuerer nemlig Helt hjem nettverket som eies av Schibsted Distribusjon, Amedia Distribusjon og Polaris Distribusjon  aviser, reklame, magasiner, bøker, småpakker og frokost i postkasser over hele byen.

80 prosent av distribusjonen skjer på utslippsfritt vis. Budene kommer gående med traller, syklende på elsykler eller kjørende i el-paxtere. Sistnevnte er en artig liten firehjuling som kan minne om bilen til Postmann Pat eller en golf-bil.

På regionkontoret på Ryen har assisterende regionsjef Øst, Remi André Kirknes, satt seg i el-paxteren for å demonstrere hvordan den virker. Den viktigste fordelen er åpenbar:

– Det viktigste er at den er 100 prosent elektrisk, noe som gjør at vi kan fortsette å ruste oss for en mer miljøvennlig hverdag. Så er det er en fordel at de er enkle å gå ut og inn av, slik at turene blir mer effektive for budene, smiler Kirknes og løfter ut en bunke dagsferske aviser. 

Schibsted Distribusjon er en av svært mange Oslo-bedrifter som har tatt i bruk elkjøretøy de siste par årene. At mange bedrifter har byttet ut hele eller deler av bilparken med elektriske kjøretøy viser en ny klimaundersøkelse utført av Opinion på vegne av Klimaetaten.

40 prosent av bedriftene velger elektrisk

Undersøkelsen viser at 40 prosent av bedriftene har tatt i bruk elektriske kjøretøy i sin kjernevirksomhet, det vil si – utover reiser til og fra arbeid. Dette er en solid økning fra 22 prosent i 2018 og 30 prosent i 2019. Spesielt stor har økningen vært i bedrifter med 20–49 ansatte. Her har andelen mer enn tredoblet seg fra 17 prosent i 2018 til 55 prosent i 2020.

elektrisk varelevering

Utslippsfri varelevering er den nye normalen for stadig flere av Oslos bedrifter. Det viser tall fra Klimaundersøkelsen

Schibsted Distribusjon er ikke overrasket over de høye tallene. Også de planlegger mer innkjøp av el-kjøretøy i tiden fremover:

– For oss er det viktig å bruke el-kjøretøy om vi skal nå våre bærekraftsmål. Vi ønsker å redusere våre CO2-utslipp, og da er el-kjøretøy avgjørende, sier Cathrine Laksfoss, CEO i Schibsted Distribusjon.

– Hvilke typer elkjøretøy er i drift idag?

– Faktisk er 80 prosent av våre bud i Oslo gående. I tillegg har vi har kjøpt inn flere Paxter-kjøretøy. Disse kan bidra med opptil 70 prosent CO2-reduksjon i vår bilpark, forteller Laksfoss som også tror el-varebiler blir viktig for bilparken til bedriften fremover.

– Men hovedsakelig vil vi investere i flere Paxters. Disse gir spesielt positiv effekt i tettbygde strøk.

 

Klimaundersøkelsen viser: det er viktig å oppfattes som miljøvennlig

Helthjem og Schibsted er opptatt av det grønne skiftet, og har satt i gang en rekke initiativ for å se på hvordan bedriften kan bli enda mer miljøvennlig. Men det er også avgjørende å oppfattes som miljø-og klimavennlig av kundene.

– Vi merker at våre kunder og partnere er langt mer opptatt av miljø nå, enn for bare få år siden. Det er bra at vi alle stiller klare miljømessige forventninger til hverandre, sier Laksfoss.

Næringslivsdelen av Klimaundersøkelsen bekrefter at dette gjelder for stadig flere Oslo-bedrifter:

3 av 4 av bedriftene sier det er viktig å bli oppfattet som miljøvennlig av kundene. Resultatene her har vært stabile over tid, og det er relativt små forskjeller mellom bransjer og bedriftsstørrelser. Størst forskjell over tid finner vi innenfor handelsnæringen, der det har vært en økning fra 70 prosent i 2018 til 77 prosent både i 2019 og 2020.

 

 

En grønnere økonomi vil i mange tilfeller også være mer lønnsomt:

Nesten 40 prosent av bedriftene svarer at en omlegging til en grønnere økonomi i svært stor eller ganske stor grad vil gi nye kommersielle muligheter. 37 prosent av bedriftene sier at de i svært stor eller ganske stor grad har endret strategi.

Vil du lese flere interessante funn i Klimaundersøkelsen? Sjekk ut her

Ja til å gi elektriske varebiler fordeler

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av bedriftene er klar over at Oslo kommune har vedtatt å bruke offentlige anskaffelser aktivt for å påvirke selskaper til å ta klima- og miljøansvar. Økt miljødifferensiering i bompengeavgiftene er det initiativet som viser størst positiv utvikling blant bedriftene, fra 36 prosent i 2018 til 53 prosent i årets måling. Et annet initiativ er å gi elektriske varebiler prioritert tilgang til parkering og varelevering, sammenlignet med biler som går på diesel eller bensin. Mer enn halvparten (54 prosent) av virksomhetene stiller seg positive til dette, og spesielt i servicenæringen ønskes dette velkommen, der 64 prosent er positive.

– Nok engang viser Klimaundersøkelsen at Oslos næringsliv både ser muligheter i det grønne skiftet og tar ansvar for å redusere sine
klimagassutslipp, noe vi er veldig glade for, sier direktør i Klimaetaten Heidi Sørensen, og legger til:

– At mer enn halvparten av bedriftene er positive til å gi el-varebiler prioritert tilgang til parkering og varelevering samt støtter opp om miljødifferensiering i bomringen viser at vi har et næringsliv som våger å ta klimahensyn i Oslo, og det er vi stolte av.