I Nasjonal transportplan er det mål om at alle nye lette varebiler skal være nullutslipp i 2025, og alle tunge fra 2030. Hittil i 2023 er elandelen i nybilsalget av varebiler i Norge på 37 prosent, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. For Oslo ligger tallet på 52 prosent.

Men vi skal ikke lengre tilbake enn til årsskiftet før tallene var nede på 24 prosent nasjonalt, og 38 prosent i hovedstaden. Det kan se ut til at elvarebilsalget har gjort et lite byks på bare noen måneder. Det er likevel for tidlig å konkludere hvorvidt dette er en utvikling som varer eller bare er et kortvarig blaff. 

 

– Det er sannsynlig at avslutningen av Enovas ordning vil føre til at andelen på sikt synker. Det vil derfor være vanskelig å nå målet i NTP om at alle nye lette varebiler skal være utslippsfrie fra 2025, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten.  

Portrett av Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen

Elvarebilene står klare til å erstatte fossile kjøretøy og kan derfor gi utslippskutt allerede i dag. Fortsatt er under 15 prosent av alle varebiler i Oslo elektriske. For landet som helhet er andelen under 5 prosent. 91 prosent kjører på diesel. 

Elvarebil lønner seg på grunn av virkemidlene

Den konkluderer med at elektriske varebiler lønner seg på grunn av virkemidlene som er tilgjengelige. Hvis virkemidlene, inkludert støtten fra Enova, faller bort, kommer elvarebilene dårligere ut sammenlignet med fossile alternativer.  

Samtidig opplever bransjen ulemper og usikkerhet knyttet til rekkevidde og lastekapasitet, som gjør at aktørene fortsatt trenger økonomiske insentiver for å velge nullutslipp fremfor fossilt.  

– Enova-støtten er viktig for bedriftene som fortsatt opplever utfordringer med å gå over til elektriske biler. Besparelsen som bedriftene har fått som følge av støtten fra Enova har hittil veid opp for de andre ulempene, sier Sørensen.  

Det samme gjelder biogasslastebiler. Økonomiske insentiver som bompengefritak og investeringsstøtte er avgjørende for at et selskap velger biogass fremfor diesel når de skal kjøpe en lastebil. Når Enova nå varsler at også støtten til kjøp av nye biogasskjøretøy forsvinner, kan det påvirke hva slags kjøretøy bedriftene velger.  

 

Les også: Nå kan de lade alle elvarebilene på jobb

Bransjen trenger forutsigbarhet

Skal virkemidlene fungere, er det avgjørende at bransjen får mer forutsigbarhet. At viktige virkemidler fjernes med bare tre ukers varsel, gir ikke denne nødvendige forutsigbarheten. I verste fall kan bransjen oppleve at risikoen ved å gå fra fossil til elektrisitet og biogass blir for stor.  

Nyheten om at Enova fjerner tilskuddsordningen for kjøp av elvarebil og biogasskjøretøy kommer på toppen av at regjeringen/staten allerede har gjort det mindre gunstig å kjøpe elvarebil med tanke på moms og firmabilbeskatning.  

– Å fjerne en tilskuddsordning på bare noen ukers varsel kan gjøre at staten mister troverdighet for at andre virkemidler også kan forsvinne over natten. Vi kan ikke forvente at utviklingen går i det tempoet vi trenger for å nå klimamålene uten å gi bransjen virkemidlene og forutsigbarheten som er nødvendig, avslutter Heidi Sørensen.