Energibruk i bygg står for 75 prosent av energibruken i Oslo. Over 50 prosent av de energimerkede byggene i Oslo har de aller dårligste energikarakterene, F og G. Altså er det store mengder energi å spare på å gjøre bygninger i Oslo mer energieffektive – og for beboere i borettslag og sameier kan det bety store kutt i strømregningen.

Også for byens del er det viktig at vi sparer på energien og bruker energien smartere. Når Oslo skal bli en nullutslippsby i 2030, må all bruk av fossil energi fases ut, og enda mer av det vi gjør i byen vil trenge strøm. Med mange trekkfulle og dårlig isolerte bygg hvor det «fyres for kråka” blir den jobben vanskeligere.

Byråd Marit Vea (V)

Byråd Marit Vea (V) Foto: Oslo kommune

– Å spare energi er noe av det smarteste vi kan gjøre, både for lommeboka og klimaet. Potensialet er stort i folks boliger for å bruke mindre energi og produsere egen. I Oslo bor de aller fleste i leilighet, og for borettslag og sameier kan kartlegging av hvordan man skal spare være veldig kostbart. Den barrieren vil vi nå fjerne, ved hjelpe borettslag og sameier med å gjennomføre en profesjonell energikartlegging. Det vil gjøre at flere i Oslo kan spare energi og produsere egen strøm, sier Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel.

Klikk her for å se hvordan man søker om støtte.

Energikartlegging er første steg

Selv om energibesparende tiltak lønner seg over tid, krever de ofte store investeringer. Mange beboere i borettslag eller sameier bor der ofte kun i en kort periode, og har ikke nødvendigvis interesse av å ta kostbare investeringer som er lønnsomme først på lengre sikt. Gode støtteordninger er derfor avgjørende for at viktige og fornuftige energitiltak gjennomføres. I dag støtter Enova energiforbedrende tiltak for borettslag og sameier med inntil 10 millioner kroner.

– En energikartlegging er første steg mot å gjennomføre små og store energitiltak. Før man søker om tilskudd fra Enova til energiforbedring, bør borettslag og sameier i de aller fleste tilfeller gjennomføre en energikartlegging, sier Astrid Ståledotter Landstad, rådgiver i Klimaetaten.

Borettslag og sameier må først søke om støtte fra Enova. Etter at de har mottatt bekreftelse fra Enova om støtte, kan de søke Oslo kommune om å få dekket ytterligere 30 prosent av utgiftene. Enova og Oslo kommune dekker da til sammen opptil 80 prosent.

Endring av tilskuddssatsen

Fra 7. juni klokka 15.00 justerte Klimaetaten tilskuddssatsen i ordningen fra 50 til 30 prosent av utgiftene. Hensikten  er at flere skal få mulighet til å få støtte til tiltaket fra Klima- og energifondet. Egenandelen vil kunne bidra til en høyere gjennomføringsgrad av kartleggingene som har fått tilsagn, og dermed også utløse flere energitiltak per støttet krone.