– Her er det flust av biler. Hvert fall 40-50 biler mellom slottet og Alexander Kiellandsplass, sier Christoffer Christensen og peker på mobilen.

I appen sveiper han gjennom flere ledige biler fra bildelingsplattformen Getaround, et av flere selskaper som tilbyr bildeling i Oslo.

Her får han alt han trenger, mener Christoffer, og viser hvordan han med enkle tastetrykk booker en bil.

– Jeg trenger bil ofte i jobbsammenheng, og leier et par ganger i måneden, sier Christoffer.

Han er kunstner, og fra galleriet på St. Hanshaugen kjører han ofte ut bilder til kundene. Det sparer han flere tusen kroner på i året, mener Christoffer.

– 517 kr for en varebil en dag er billig! sier Christoffer og har pekt seg ut en mulig leiebil.

Alternativ til å eie

Bildeling kan være et godt alternativ til å eie egen bil. Da slipper du kostnader til vedlikehold, hjulskift, årsavgift og forsikring – for ikke å snakke om parkering.

– I en by der gange, sykkel og kollektiv skal være førstevalgene for alle reiser kan bildeling kan være et godt tilbud når behovet for bil oppstår. Da slipper man å tenke på alt annet som hører med bileierskap og kun bruker bil når man faktisk trenger det, sier Isak Solomon, klimarådgiver i Klimaetaten i Oslo kommune.

foto av Isak Solomon

Bildeling gir mer plass i byen, fordi færre trenger egen bil, sier Isak Solomon i Klimaetaten.

Men hvem er typisk bruker av bildeling?

Er du mann, ca 37 år, har 1,2 barn, bor sentralt i Oslo?

Da er du en typisk bruker av bildeling, ifølge bildelingsplattformen Getaround.

En mann i rød lue står utenfor en bil.

Med bildeling trenger du ikke å tenke på hjulskift og service.

Christoffer Christensen er en typisk bruker av bildeling i Oslo: Mann i 30 åra og han bor sentralt i Oslo.

Men er det mulig å bruke bildeling i alle livsfaser?

Bildeling for gamlinger!

– Ja! mener Svein Guldbrandsen (69).

Han er en ivrig bruker, og har til og med overtalt sin 80 år gamle bror til å laste ned bildelingsappen.

Foto av Svein Gulbrandsen

Gamlinger kan også bruke bildeling, mener Svein Gulbrandsen og kaller seg en ambassadør for bildeling.

Svein har de siste årene blitt en trofast, og ikke minst hengiven bruker av både bildeling, kollektiv og bysykkel.

– I går for eksempel skulle jeg på flyplassen og leide en polestar, nesten ny bil!

Svein viser begeistret rundt  appen. Her kan vi se hva han tidligere har leid.

– For litt siden skulle jeg til Kongsvinger, da var det fint vær og jeg leide en cabriolet.

Svein har tidligere vært en ivrig bileier. Med tre Teslaer og flere bensinbiler på samvittigheten, kjørte han opp mot 40 000 km i året. Etterhvert gjorde både jobb og livssituasjonen at han ville prøve seg uten bil.

For han er bildeling perfekt.

– Alle trenger en form for «reminder», sier Svein og mener de som sier de trenger en bil i byen, kjenner alt for lite til bildeling.

– Kommer du billigere ut av det?

– Mye billigere, og mye mindre stress, svarer han kontant.

Eie eller dele?

Privateide biler brukes i snitt bare en halvtime om dagen, ifølge Transport Økonomisk Institutt, TØI. Det betyr at de står stort sett stille og opptar plass i gatene.

Bildeling kan dermed være en løsning for å få færre biler i gatene, samtidig slipper brukerne å tenke på vedlikehold som service og hjulskift på egen bil.

– Da vil man frigjøre plass i byen som kan brukes til andre formål, sier Isak Salomon i Klimaetaten.

TØI har gjennomført undersøkelser som viser at bildelere bruker bil færre antall ganger enn de som eier bil. De tyr også lettere til andre transportmidler som kollektiv, eller de går eller sykler mer.

Klimagevinst?

Men bidrar bildeling til at vi kjører mindre? Og dermed kutter klimautslippene med bildeling?

På kort sikt? Nei, ifølge TØI.

På lang sikt? Ja, ifølge TØI!

Evalueringen av prøveordning for bildeling i Oslo, kommer det fram at på kort sikt bidrar bildeling til å gi flere tilgang til bil og dermed øke bilbruken.

Samtidig vil en økning i bildeling på lang sikt, bidra til redusert bilkjøring gjennom redusert bilhold. Det vil si at færre av oss eier egen bil.

– Når færre eier egen bil i sentrum, men heller deler på samme bil med bildeling betyr det at man trenger færre parkeringsplasser i sentrum, sier Solomon.

Disse plassene kan brukes til andre formål, som for eksempel sykkelveier, som i Korsgata på Grünerløkka.

Disse tilbyr bildeling:

https://no.getaround.com/

https://www.hertzbilpool.no/

https://www.hyre.no/

https://www.greenmobility.com/no/nb/

https://www.zipcar.no/

Foto av en sykkelvei på Grunerløkka i Oslo.

Sykkelvei i krysset Thorvald Meyers gate og Korsgata på Grünerløkka. Foto: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune

Dette var tidligere gater hvor bilene sto parkert langs veien.

En delebil kan erstatte mellom 5 og 15 privatbiler

I Bergen har de undersøkt effekten av bildeling i byen. En rapport TØI laget på oppdrag for Bymiljøetaten i Bergen viser, viser at delebil kan erstatte mellom 5500 og 8250 biler.

Ettersom en bil tar opp ca 10 kvm av areal i gatene, betyr det at bildeling kan frigjøre et areal på mellom 55 og 83 mål.

Alle kan ikke eie i fremtiden

– Er det virkelig en del av lavutslippssamfunnet i 2050 at alle skal eie hver sin bil? Det spurte leder av klimautvalget, Martin Skancke da han la fram NOU-rapporten fra Klimautvalget 2050 i oktober.

Den tok for seg hva som må til for at Norge skal nå klimamålene i 2050.

– Det er det ikke spørsmål om hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som kan gjenstå i 2050, sa Skancke da.

I 2021 brukte vi bildeling over en halv million ganger, viser tall fra TØI.

– Bildeling kan være en vei dit hvis ikke alle skal eie sin egen bil, sier Salomon i Klimaetaten i Oslo.

Da er vi et steg videre.