Oslo bystyre har vedtatt at byen skal være utslippsfri i 2030. For å klare det må utslippene fra trafikken reduseres. Som et av flere tiltak utreder kommunen en nullutslippssone innenfor Ring 2, hvor det bare skal være lov å kjøre med elektrisitet, hydrogen eller biogass som drivstoff.

I dag kommer de fleste seg fra A til B med sykkel, kollektivt eller til fots i dette området. Cirka en femdel av reisene er med bil. Disse bilturene må gjøres utslippsfrie hvis en nullutslippssone innføres. Delebilaktørene Hyre og Getaround, forbereder seg på at etterspørselen etter elektriske biler vil øke.

– Etterspørselen etter elektriske delebiler øker generelt som følge av nasjonale mål, og en nullutslippssone vil øke etterspørselen ytterligere. I Oslo har vi en elbilandel på rundt 30 prosent i dag og målet er 100 prosent på nasjonal basis, sier Jon Harald Rønning, markedssjef i Hyre.

Rønning legger til at det er tilgang på parkeringsplasser med ladeinfrastruktur som avgjør når Hyre oppnår målet om en elbilandel på 100 prosent.

– Vi er klare for å gå over til en helt utslippsfri bilpark, men det må være nok lademuligheter for elektriske privatbiler og delebiler før det kan bli en realitet, sier han.

Delebil Rønning fra Hyre

Jon Harald Rønning er markedssjef i Hyre.

Økonomiske insentiver

Aktørene innen bildeling leier parkeringsplasser til sine biler, og viser til at det er for få ladeplasser til leie. Dette er en stor barriere for rask vekst i antallet elektriske delebiler.

– Utbyggingen av ladeinfrastruktur i parkeringshus går for sakte og leieprisene er betydelig høyere for en parkeringsplass med lader enn en parkeringsplass uten lader, sier Rønning.

Han mener det bør innføres økonomiske fordeler for elektriske delebiler på lik linje med privateide elbiler.

– I motsetning til om du kjøper eller leaser en elbil, må du fortsatt betale moms for å leie en av våre utslippsfrie biler. Myndighetene bør fjerne momsen og i tillegg gå lenger ved å gi økonomiske fordeler til folk som kvitter seg med privatbilen og går over til utslippsfri delebil, sier Rønning.

Thea Samer i Getaround mener i tillegg det må gjøres enklere å reise uten å eie egen bil. Hun mener tilgjengelighet og digitale løsninger for bestilling av reiser vil være nøkkelen.

– Mange tenker det er lettvint å eie egen bil. Men hvis tilgjengeligheten, tjenestene og insentivene er gode nok vil folk lettere gå over til delingsbil. Uavhengig av transportbehov og reisemål, både i hverdag og på ferie, sier Samer.

Hun legger til at tilbudet både innen utslippsfrie delebiler og kollektivtransport må bli bedre, og at de ulike selskapene må samarbeide om de digitale løsningene.

Thea Samer fra Getaround

Thea Samer i Getaround.

Trangt om plassen

Samer mener utslippsfri delebiler har flere fordeler enn å redusere klimagassutslipp.

– Det er begrenset med plass sentralt i Oslo. Hvis alle bytter ut sine fossile biler med elektriske, endrer vi ikke på det. Hvis vi klarer å gjøre delebiler mer attraktivt kan vi derimot få mindre biler og mindre trafikk, sier Samer.

Hun legger til at dette vil gjøre Oslo sentrum til et attraktivt sted å bo for flere, i ulike aldersgrupper og med ulike livssituasjoner.

Rønning er enig i at det å få folk over på bildeling istedenfor å eie sin egen bil, har et stort potensial for å redusere det samlede antallet biler i Oslo. Han viser til en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt, som viser at en delebil erstatter 10 til 15 privatbiler.

Utreder utfordringer og tiltak

Innspillene fra Hyre og Getaround er en del av Oslo kommunes pågående utredning av nullutslippssone. Så langt i år har kommunen møtt flere næringsaktører for å få innspill. Framover skal kommunen snakke med et utvalg beboere med ulike behov og utgangspunkt.

Les mer om nullutslippssone på kommunens nettside.