CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en referansebane for klimagassutslipp i Oslo kommune fram til 2030 og en beregningsmodell for videre analyser av utslipp og mulige klimatiltak, på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune.

Referansebanen gir anslag for hvordan klimagassutslippene innenfor Oslos grenser kan utvikle seg hvis det ikke gjennomføres ytterligere klimatiltak etter utgangen av 2021.

Resultatene viser at utslippene kan ventes å gå ned fra 2020 til 2030, og betydelig ned i forhold til anslått 2009-nivå, men at allerede gjennomførte tiltak bare oppnår knapt halvdelen av Oslo kommunes klimamål om 95 prosent reduksjon fra 2009 til 2030.

Les mer