Utført av Marius Gjerset, ZERO.

Oversikt over kjøretøy på markedet per januar, 2022, og modeller som kommer:

  • Elektriske lastebiler
  • Trekkvogner

Presentasjonen viser også beregninger av totalkostnader for kjøretøy:

  • Stor varebil
  • Liten lastebil
  • Distribusjonslastebil
  • Tippbil
  • Trekkvogn
  • Turbuss
  • Regionalbuss