Årsberetningen tar for seg

  • måloppnåelse, resultater og risikovurdering
  • sammenligning av budsjett og regnskap
  • særskilt rapportering
  • miljø- og klimarapportering
  • oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader