– Vi har bestilt 50 elektriske lastebiler som skal på veien i løpet av de to neste årene, sier seniorrådgiver Hege Sagplass i Posten.

Sagplass forteller at ambisjonene er store både i Posten og Bring. Blant annet ble det i løpet av 2021 kjøpt inn nesten 400 elektriske varebiler, mange av disse benyttes nå i Oslo.

Større kjøretøy gir større utfordringer

– Det er utfordringer knyttet til innkjøpspris, rekkevidde og ladekapasitet for både varebiler og lastebiler, forteller Camilla Opkvitne, som er miljøansvarlig for kjøretøy i Posten.

Hun viser til at Enova-støtte til innkjøp er viktig. Det som vil bli avgjørende framover er å sikre nok strategisk plassert ladekapasitet.

Tilgang til tilstrekkelig nettkapasitet lokalt og tilgjengelig areal er to avgjørende faktorer for å lykkes med grønn omstilling.

Opkvitne får støtte fra Patrick Bruås, forretningsutvikler i Bring Express, om at det trengs flere hurtigladere.

– De bør være hos store kunder, på terminalene, omlastingssentraler og langs hovedfartsårer, sier Bruås.

Han legger til at med nullutslippssoner i de store byene, som nå utredes i Oslo sentrum, vil yrkessjåfører og privatpersoner måtte konkurrere om den offentlige ladekapasiteten.
lastebil med teksten 100 % elektrisk - naturligvis

Posten har bestilt 50 elektriske lastebiler, som snart blir å se på norske veier.

Små aktører trenger forutsigbarhet

Både Posten og Bring er opptatt av forutsigbarhet i støtteordninger og andre rammebetingelser. Bruås viser til at Bring bruker underleverandører på en del områder, som vil være avhengig av økonomisk støtte.

– For å lykkes med å få underleverandørene til å omstille til utslippsfrie alternativer er vi avhengig av støtteordninger for både utskiftning av bilen og ladekapasitet.

Innspillene fra Sagplass, Opkvitne og Bruås inngår i den pågående utredningen av nullutslippssone i Oslo, som ledes av Bymiljøetaten.