Når du kommer opp på toppen ved Østre Aker kirke og går videre forbi menighetshuset finner du pilegrimsleden. Følger du stien inn her forlater du mye av støyet fra motorveiene og møtes av en grønn øy. På høyden mellom Persveien og Ulvensplitten står en gjeng ungdommer med hendene i jorda. Her har de jobbet i tre uker med en gjengrodd grønn flekk som nå blir dyrkeplass for flere ulike vekster. Da de begynte var stien grodd tett med lupiner, som er en fremmedart i Norge. Nå vokser det fram en grønn og sosial møteplass.  

bilde av Karsten Rogstad

Karsten Rogstad

Karsten Rogstad (18) er en av ungdommene som har hatt sommerjobb her de siste ukene. 

– Det har vært veldig fint å få gjøre fysisk arbeid og det har vært veldig spennende å se hvordan området har endret seg totalt. Jeg har fått oppleve en stor mestringsfølelse.   

Karsten har vært arbeidsleder i nærmiljøhagen, og er så imponert over jobben alle har gjort.

– Alle har jobbet veldig hardt. Jeg har hatt det kjempefint her de siste ukene.

Treplanting som sommerjobb

Nærmiljøhagen på Ulven er et samarbeidsprosjekt mellom blant andre Bymiljøetaten, Bybi, Gravferdsetaten, Bydelene Alna og Bjerke og Norges miljø og biovitenskaplige universitet. Som en del av prosjektet har ungdommer fått sommerjobb som gartnere. Mellom trærne blir det plantet bærbusker, urter, grønnsakplanter, rabarbra. Beboere i området og andre kan bidra med de planter man måtte ønske.

bilde av Noah Taihaugen Kjølstad mens han jobber med å plante

Noah Taihaugen Kjølstad

Noah Taihaugen Kjølstad (15) har også jobbet i nærmiljøhagen fra prosjektet startet.

– Det er veldig kult at man får komme med egne forslag til ting man kan gjøre her. Å få starte en andedam syntes jeg var veldig spennende, forteller han.   

Bydel Stovner og Bydel Grorud har plantet 100 epletrær allerede i løpet av denne sommeren, i samarbeid med Liflaga.  Prosjektet for ungdom i Groruddalen var innom i nærmiljøhagen på Ulven og plantet 35 av epletrærne der. Nærmiljøhagen bidrar dermed også til Oslotrær-prosjektet.

100 000 nye trær

Oslotrær tar initiativ til en storstilt treplantingsdugnad i samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv, og målet er å plante 100 000 trær innen 2030. BykubenOslos senter for byøkologi samarbeider med bydeler i hele Oslo om ungdomsjobber med trær. Ungdommene planter trær,  vanner og pleier dem og kartlegger hvor i nærmiljøet det kan bli flere trær. Landskapsarkitektstudenter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo jobber med å kartlegge eksisterende trær i byen. 

Hadia Mirza (15) har jobbet i hagen på Ulven i fire uker. Hun har jobbet hardt og det har lønnet seg. Hun har jobbet en ekstra uke som frivillig i sommerjobben og hun trives veldig.

– Det beste med å jobbe her er vennskapet jeg har fått med de andre. Jeg håper jeg kan fortsette hele året.  

Trær på utstilling

På Anne-Cath Vestlys plass utenfor det nye hovedbiblioteket i sentrum kan du i sommer se en midlertidig utstilling av unge trær, samlet i to store grønne “øyer”. Øyene er rammet inn og fylt med 65 trær av 17 ulike arter. I de grønne øyene plantes det også spiselige vekster som testes ut av sentrumsbonden.

Målet med disse treøyene er å vekke oppmerksomhet om hvor viktige trær er for byen. De gir husly og mat til dyr og insekter, og påvirker hvordan vi opplever byrommene.   

treplanting med Dichman i bakgrunnen

Stammene som rammer inn utstillingen er felt på grunn av almesyke. Det er ungdommer ved Abildsø gård har bidratt til å tilpasse dem til anlegget.

Den urbane skogen

  • bidrar med en rekke økosystemtjenester
  • fanger opp og håndterer regnvann
  • renser jord og motvirker jordskred
  • filtrerer luft og fanger svevestøv
  • bidrar til bedret lokalklima med kjølende skygge på hete sommerdager
  • skjermer mot vind og opplevelsen av støy

Selv når de står på en privat tomt, kan fordelene med trær nå langt ut i det omkringliggende nabolaget. 

Plassen foran biblioteket skal også fungere som et utendørs samlingsrom denne sommeren. Her kan du ha mandagsmøter, faglunsjer eller ta et skogbad. I august og september blir det lagt opp en rekke aktiviteter. Ulike fagfolk kommer og forteller om hvilke trær som egner seg hvor, produksjon, planting og skjøtsel av trær. Det blir fortalt om kommunens vaksinasjon av almetrær, og om arbeidet som gjøres for å ivareta de eksisterende trærne. Aktivitetene vil bli lagt ut på ByKubens facebook-side. 

ung mann med t-skjorte hvor det står tenk tre

Trærne blir etter sommeren flyttet til skoler, ungdomsklubber, nærmiljøhager, omsorgsboliger og gravlunder. Kompost, rammen og gressmatter går også videre til bruk i nærmiljøhager og grøntområder. Det gjør det også mulig å se på hvordan man kan flytte trær på en best mulig måte. Samtidig vil utprøving av nye metoder og steder for treplanting forhåpentligvis inspirere og involvere flere virksomheter. 

Yahya Naser (19) har hatt sommerjobb og bidratt ved flere av nærmiljøhagene. Han var også med å plante epletrærne på Ulven. Nå skal han hjelpe til å vanne trærne og plantene på Anne-Cath Vestlys plass før de flytter 

Yahya Naser jobber i «skogen» foran den nye hovedbiblioteket

Yahya Naser i den midlertidige «skogen» foran den nye hovedbiblioteket

Yahya har lært mye om planter og dyrking hjemme av faren sin, og setter stor pris på å få jobbe ute og lære mer denne sommeren. 

– Du må jobbe med det du brenner for. Alt er fint med å jobbe med dette, det er som å jobbe med mennesker. Trær og planter burde bli tatt godt vare på som oss mennesker.

Plantepass og vafler

Ta gjerne en titt på trærne og slå av en prat med noen av alle de engasjerte ungdommene. Kanskje plukker du opp noen tips til hvilke trær du kan plante selv. Du kan også plante ut egne planter på Ulven. Hvis du skal reise bort i sommer ordner de med plantepass. Du levere plantene  mandag til fredag mellom 9 og 14, så blir de passet på mens du er på reise.  

Vi kan også tipse om at det blir servert vafler, hver fredag mellom 11.00-13.00 i hele sommer. Vaflene blir toppet med urter fra hagen og noen ganger er det rabarbrakompott på. Siste vaffelfredag er 13. august. Da blir det arrangert høsting av det som er dyrket frem. Håpet er å høste og lage noe spennende av det.