Oslo kommune lanserer nå en tilskuddsordning for å bedre ladetilbudet i byen. Alle som har parkeringsarealer, kan søke om å få dekket inntil 20 prosent av kostnadene ved å opprette ladeplasser. Ladeplassen må kunne brukes av alle. Målet er å gi flere lademuligheter til de som er avhengige av bil i Oslo, men som ikke har mulighet til å lade bilen hjemme.

–  Byrådet i Oslo satser stort på lading. Om under ett år skal alle nye biler som selges være nullutslippsbiler, og om seks år skal Oslo være en nullutslippsby. Vi må skru opp tempoet på omstillingen av både bilparken, både personbiler, varebiler og drosjer. Denne tilskuddsordningen kan gjøre at de som ikke har tilgang på lading hjemme, får et bedre tilbud. De som bygger ut, kan også få inntekter, så dette er vinn-vinn, sier byråd for miljø og samferdsel Marit Vea.

Ladeplassene må være tilgjengelige for alle minst ti timer i døgnet, og det må være mulig å stå parkert og lade i minst ti timer i strekk. Disse kravene skal gjøre laderne til et reelt alternativ for dem som ikke har egen lader hjemme.

Det er også et krav at prisen for parkering og lading ikke blir høyere enn på kommunens egne ladeplasser, og at laderne har en effekt på minst 7,2 kW.

–  Det er fortsatt mange som ikke har god nok tilgang på lading. Samtidig er det en uutnyttet ressurs i parkeringsplasser rundt omkring. P-plasser med lading er ofte begrenset til kunder eller ansatte. Nå ønsker vi å skape et nytt tilbud, med ladeplaser som alle kan bruke, sier Bergljot Tjønn, rådgiver i Klimaetaten.

Søknadsfrist 30. april

Tilskuddsordningen er konkurransebasert. Det betyr at prosjektene som kan levere mest ladekapasitet per støttekrone vil vinne frem. Det er satt av 2 millioner kroner i støttepotten til første konkurranserunde, som har søknadsfrist 30. april.

Stor ladesatsing i 2024

I Oslo er en svært stor andel av nye biler som selges elektriske, men fortsatt selges det fossile biler og det er mange fossile biler på veiene. Elektriske varebiler har for liten andel av nybilsalget av varebiler. Stortinget har vedtatt et nasjonalt mål om at det ikke skal selges fossilbiler etter 2025, og i Oslo skal alle drosjer være utslippsfrie fra 01. november 2024 og all transport være utslippsfri i 2030. Det er altså flere grunner til at det nå haster med å få omstilt bilparken.

Derfor har kommunen satt i gang en stor satsing på elbillading i 2024. I tillegg til å gi støtte til lading på parkeringsplasser, tar kommunen i år halve regninga for bedrifter, taxisjåfører og borettslag og sameier som investerer i elbillading.

Alle klimatilskuddene til Oslo kommune finnes på klimatilskudd.no.