Tilskuddsordningen retter seg mot private aktører som energistasjoner og taxisentraler. Aktørene kan få dekket halvparten av kostnaden dersom de etablerer nye hurtigladere for taxi, eller reserverer eksisterende hurtigladere for kun taxi. Ordningen er planlagt å vare ut 2024.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra taxinæringen om at lading er blant de største barrierene for å gå over til eltaxi, og at det er behov for flere hurtigladere. Vi ønsker å lytte til bransjen og etablerer derfor en støtteordning som skal forbedre ladetilbudet for taxi. Det gjør det enklere å kjøre eltaxi i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V).

Oslo kommune har frem til nå bidratt til at det er bygget 48 ladepunkter forbeholdt taxier. Den nye tilskuddsordningen skal sørge for at det blir bygget flere hurtigladere som er øremerket taxier.

– Dette kommer i tillegg til de mange hundre ladepunktene som er åpne for alle, også taxiene. Dette vil gjøre at sjåførene kan lade raskt og effektivt når de trenger det, sier Marit Vea.

Fra før av støtter kommunen innkjøp av hjemmeladere til taxisjåfører som kjører i Oslo.

Kjærkommen støtteordning

 

Leder av Taxiforbundet avdeling Oslo, Anne Karlsen Hove, er glad for at kommunen lanserer en ny støtteordning for hurtigladere til taxi:

– Norges Taxiforbund avdeling Oslo ser med velvilje på alle tiltak som bidrar til en overgang til det grønne skiftet. Med over 5000 løyver i Oslo må det etableres mange hurtigladere for å kunne gi Oslos borgere en sikker taxitjeneste og gi sjåførene en trygg ladehverdag på jobb.

For å få støtte kreves det at hurtigladerne har en effekt på minimum 150 kW, og er forbeholdt taxier i fem år etter etablering. Tilskuddssatsen er 50 prosent av kostnadene for nye ladere, og det gis maksimalt 2 millioner kroner i støtte per søker.  Det er også mulig å få støtte dersom man i dag har hurtigladestasjoner og gjør disse om til å være forbeholdt drosjer. Tilskuddet vil da være basert på investeringskostnaden og avskrivingssatsen for ladestasjonen.

I 2024 tar Oslo kommune inntil halve regninga for bedrifter, taxisjåfører og borettslag og sameier som investerer i lading. Alle klimatilskuddsordningene til Oslo kommune finnes på klimatilskudd.no.