Årets WRI-pris går til prosjekter som er med på å øke tempoet eller omfanget av tiltak som bidrar til å skape klimavennlige byer. Finalistene har blitt valgt ut blant over 200 klimatiltak fra 148 byer i 62 land, fordelt over hele verden. Det er Oslos klimabudsjett som vekker internasjonal oppmerksomhet.      

– Av alle tiltakene som vi har vurdert, var det fem som stod frem som eksepsjonelle, sier Jen Shin, leder for WRI Ross Center Prize for Cities nominasjonen i en pressemelding. 

 


Film laget av WRI som introduserer de fem finalistene.

Pioner innen klimabudsjettering

Sammen med Oslo, er Aurangabad/Chhatrapati Sambhajinagar (India), Buenos Aires (Argentina), Fortaleza (Brazil) og New York City (USA) nominert til prisen. I begrunnelsen oppgir WRI at Oslo er en pioner innen klimabudsjettering, og prosessen er unik fordi den innlemmer klimahensyn på tvers av sektorer. Klimabudsjett er sett som et globalt eksempel og blir kopiert av byer rundt om i verden.   

WRI er en anerkjent aktør og dette er en pris hvor det å være finalist gir oss en spennende mulighet til å vise frem Oslos klimaarbeid internasjonalt, samt å spre klimabudsjettet som metode til andre byer, sier byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg.  

Av vestlige byer er det kun London med sine nullutslippssoner og Paris med prosjektet «15-minutters byen» som tidligere har vært finalister.  

Vil spre klimabudsjettet globalt 

Flere byer har allerede latt seg inspirere av Oslos klimabudsjett. London lanserte sitt første klimabudsjett i fjor, og sist ut var New York, som lanserte sitt første klimabudsjett i april

– Det er inspirerende å se at klimabudsjettet som styringssystem tas i bruk av mye større byer. Det betyr at modellen vår fungerer uavhengig av byers størrelse og utfordringer, og det er veldig stas, sier byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V). Oslo har ambisiøse klimamål, men målet alene fører ikke til endring. Klimabudsjettet omsetter våre langsiktige mål til kortsiktige tiltak, viser hvem som har ansvaret for hvert enkelt tiltak og hvor mye klimagasser tiltaket kan bidra til å kutte. Klimabudsjettet er derfor avgjørende for å integrere klima i alt byen gjør. 

Hvem som vinner førsteplassen, annonseres i New York i høst. Hovedvinneren får $250 000, og de fire andreplassene får hver $25 000.   

– Uavhengig av hvilken plassering Oslo får, vil Oslo bruke pengene til å styrke globalt samarbeid og å spre klimabudsjettet som metode til enda flere byer, sier klimarådgiver i Klimaetaten, Mari Huseby.

  • World Resources Institute (WRI) er en global ideell forskningsorganisasjon. Deres oppdrag er å sørge for å ivareta behov og ambisjoner til nåværende og fremtidige generasjoner. WRI har fokus på transformasjon til en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle.   
  • Det er fjerde gang WRI gir ut prisen «WRI Ross Center Prize for Sustainable Cities». 
  • I år ønsker WRI å løfte initiativer som bidrar til å øke hastigheten og/eller omfanget av tiltak som bidrar til inkluderende klimavennlige byer.   
  • Klimabudsjettet er nominert til temaet “Accelerating momentum for climate ready communites.”   
  • Informasjon om tidligere nominerte, med filmer fra andre byer finnes på WRIs hjemmesider:2020-2021 Winners | WRI Ross Center Prize for Cities.