Oslo tar nå et viktig skritt videre i klimaarbeidet: kommunen setter et konkret mål om å redusere klimagassutslipp fra materialer i kommunens nye og rehabiliterte bygg med 30 prosent.

Fra før har Oslo som mål at kommunens bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie i 2025. Rapportering (fra 2021) viser at halvparten av kommunens bygge- og anleggsplasser er utslippsfrie, så her er vi på god vei. Med satsningen på klimavennlig materialbruk utvider og styrker Oslo klimaarbeidet ytterligere.

 

– Målet om 30 prosent reduksjon er hva kommunen mener er realistisk å få til nå. Oslo leder Clean Construction Forum i det globale storbynettverket C40, og nå følger vi opp med handling, konkretiserer og styrker innsatsen her på hjemmebane. Oslo er verdensledende på utslippsfrie anleggsplasser der vi kutter de direkte utslippene fra maskiner, og nå skjerper vi klimakravene til materialer for å redusere våre indirekte utslipp også. Slik bidrar Oslo til det grønne skiftet i industrien også. I 2030 skal vi heve ambisjonsnivået, og kutte minst 50 prosent, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

 

bilde av Sirin Stav

Byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav.

For å nå det nye materialmålet må kommunen:

 

  1. rehabilitere mer og rive mindre. Det klart mest klimavennlige er å bruke byggene vi har fra før.
  2. øke bruken av gjenbruksmaterialer når vi bygger.
  3. øke bruken av lavutslippsmaterialer, slik som trevirke, lavkarbonbetong og lavkarbonstål.

For Oslo kommunes egen virksomhet utgjør utslipp fra materialbruk i våre bygg og infrastruktur kanskje så mye

som 50 prosent av klimagassutslippene som kommunen bidrar til. Materialbruken vår bidrar også til et stort uttak av ressurser og mye avfall.  Derfor er dette målet med tilhørende tiltak viktig.

Det er ikke nytt at Oslo jobber med å redusere klimagassutslippene fra materialer. Det er gjort før i enkeltprosjekter. Det nye er det tydelige ambisjonsnivået om 30 prosent reduksjon sammenlignet med utslippsnivåene i FutureBuilt Zeros referansebane, og at kommunen jobber med dette systematisk for hele porteføljen av nye og totalrehabiliterte bygg.

 

trappene inne i hovedbiblioteket i Bjørvika

Deichman Bjørvika ble bygget med lavkarbonbetong, som har lavere klimagassutslipp enn annen betong.

– Oslobygg har jobbet lenge med temaet. Nå styrker vi innsatsen, så klimavennlige materialer får større vekt i behovsvurdering, planlegging og prosjektering med sikte på å kunne nå målet om redusert klimagassutslipp fra materialer, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

 

Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Virkelig store utslippskutt kan det bli dersom dette baner veien for at private utbyggere også bygger med mer ombruksmaterialer og lavutslippsmaterialer.

Stillas for ny hall på Økern

Under dette taket på Økern kommer den nye sirkulære ressurssentralen for byggematerialer. Foto: Klimaetaten

– For å få ned klimagassutslipp i nybygg, må vi endre produksjonen av materialer. Byggenæringen må utvilsomt bidra for å få dette til. Den sirkulære ressurssentralen for byggevarer, som er under etablering på Økern blir et viktig virkemiddel for å få til mer ombruk av materialer, fortsetter Evensen.