Lastebiler fra Enger Transport og Sørum Transport var de første som fikk lade da åpningen ble markert 12. juni. Norges største, offentlige ladestasjon som er skreddersydd for tunge kjøretøy, er etablert gjennom et samarbeid mellom Oslo Havn, Bymiljøetaten og Recharge.

–  Med ladestasjoner i havna, og flere utslippsfrie skip og el-lastebiler, får vi snart en grønn korridor mellom Oslo havn og havner i Europa. Det betyr at varer kan fraktes utslippsfritt hele veien fram til kundene. Det er et stort fremskritt, mener byråd for næring og eierskap, Rina Mariann Hansen (Ap).

Byrådssekretær Lars Gravråk i byrådsavdeling for næring og eierskap og Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Oslo Havn KF jobber for at alle skip skal ligge til kai med landstrøm, også containerskipene. Ferjene har benyttet landstrøm lenge.

– Sjøtransporten er miljøvennlig fordi varene reiser kollektivt. Ett containerskip tilsvarer en lastebilkø på 10 kilometer. Tenk hvor stor miljøeffekt det får hvis denne køen ikke slipper ut eksos. Når skipene også blir utslippsfrie, blir miljøeffekten enda større, supplerer Espen Dag Rydland, plan- og utbyggingsdirektør i Oslo Havn KF.

Foregangsby for utslippsfri tungtransport

Miljødirektoratet slår fast at elektrifisering av tungtransport er ett av de viktigste norske klimatiltakene som kan innføres raskt. I 2020 vedtok Oslo bystyre at kommunen sammen med transportnæringen skal gjøre Oslo til en foregangsby for utslippsfri tungtransport.

 

Les også: Oslo er verdensledende på utslippsfri tungtransport

Derfor har kommunen ved Klimaetaten opprettet et klimatilskudd så flere aktører kan søke om å bygge lade- og fyllestasjoner. Det har resultert i mange kommende prosjekter. 

Fra før finnes to offentlige ladepunkter på Filipstad på den andre siden av Oslo havn, men Grønlia blir den første og største ladestasjonen for tyngre kjøretøy som er helt offentlig. Her går startskuddet for et kommende nettverk av ladestasjoner i Oslo for tungtransport. Resultatet er at nybilsalget av el- og biogassbiler er på et historisk høyt nivå.

foregangsby for utslippsfri tungtransport

Foregangsby for utslippsfri tungtransport: Oslo Havn og Bymiløetaten har samarbeidet og bekostet ladestasjonen. Recharge eiere selve ladeboksene. Fra venstre Jens Eirik Hagen, overingeniør Oslo Havn, Tor Erik Wiken, senioringeniør i Bymiljøetaten, Jonas Berg Thurmann, avdelingsingeniør i Bymiljøetaten, Harald Wærstad, overingeniør i Oslo Havn og byrådssekretær Lars Gravråk, Byrådsavdeling for næring og eierskap.

– Når bransjen er villig til å kjøpe utslippsfrie tunge kjøretøy, er det helt nødvendig at vi får flere lade- og biofyllestasjoner, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Når det gjelder Grønlia betyr det mye for effektiviteten i tungtransporten at de seks ladepunktene kan lade på høy effekt med inntil 300 kW, og er bygd med mulighet for å utvide med mer effekt. Dessuten er det en stor fordel at ladestasjonen ligger nær E18, Oslo sentrum, containerterminalen og hele Oslo havn. Her er det lett å komme til for å lade.

Tett samarbeid

Oslo kommunes mål er å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå.

– Vi må samarbeide med innbyggerne, næringslivet og alle andre relevante aktører for å få ned utslippene, det gjelder ikke minst transportnæringen. Ladestasjoner er en forutsetning for å elektrifisere fremtidens tungtransport. Jeg gleder meg til den dagen alle tyngre kjøretøy lader istedenfor å benytte fossilt drivstoff, sier byråd Rina Mariann Hansen.

 

Kommunen stiller krav til nullutslipp- og biogasskjøretøy i alle sine anskaffelser fra 2025. Nå er byggebransjen i full gang med å etablere ladning til blant annet betongbiler i havna. Allerede i år skal elektriske betongbiler fra Unicon og Norbetong kjøre fulladet ut til Oslos nullutslippsbyggeplasser.

Ladestasjoner er avgjørende

– Ladestasjoner er helt avgjørende for at transportnæringen skal kunne omstille seg og skifte til elektriske lastebiler. Våre medlemsbedrifter svarer at for dårlige lademuligheter er den største barrieren for å anskaffe lastebiler med annet drivstoff enn diesel, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

– Ladestasjonen på Grønlia er en svært lovende start, men behovet er stort og ladeinfrastrukturen må bli langt større for en storstilt omstilling. Først og fremst må det legges til rette for at også kommersielle aktører bygger og drifter ladestasjoner. 

På veien mot en utslippsfri transportnæring kan vi også øke tillate vektklasser, og sikre mer biodrivstoff og HVO for en raskere omstilling, mener Geir A. Mo.

Det er innført fritak i bomringen for tunge kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass. Ordningen varer foreløpig frem til 2027.