Klimaetaten fortalte om det store bildet – hvordan Oslos utslipp så ut per 2017, og andelen av disse som jobbreisene står for. Klimaetaten presenterte også tilskuddsordningene fra Klima- og energifondet, der innbyggere og bedrifter kan søke støtte til ladeinfrastruktur, lastesykkel – og snart også tiltak for mer klimavennlige jobbreiser! Nils Gelting Andersen

Grove estimater tilsier at jobbreiser står for rundt 25 % av personbilutslippene i Oslo – mer enn alle utslippene fra oppvarming, og mye mer enn utslippene fra sjøfarten. Vi når ikke målet om nullutslipp uten å endre folks reisevaner – men det er lettere sagt enn gjort.

Les også: Dette får de ansatte opp på setet

Imidlertid vet vi at vi alle påvirkes av hva de rundt oss gjør – kolleger som naboer. Terskelen for å reise klimavennlig til jobben blir litt lavere hvis sidemannen på kontorpulten også gjør det, noe som igjen kan inspirere naboene på hjemmebane. På den måten kan bedrifters fokus på klimavennlige jobbreiser skape ringvirkninger også utenfor egen bedrift, og bidra til å endre folks hverdagsvaner i mer klimavennlig retning.

Konsernsjef i Multiconsult Grethe Bergly ønsket velkommen til møtet.

Bike-fixx var på plass utenfor Multiconsult og fikset syklene til møtedeltakerne.

Bærekraftssjef Guri Lindmark fortalte at Multiconsult har redusert parkeringsdekningen fra 1/3 til 1/6, og tilrettelegger for sykkel gjennom en rekke ulike tiltak. I år går de for sertifisering som Sykkelvennlig arbeidsplass! Innen tjenestereiser har de byttet reisebyrå til et som også tilbyr togreiser – noe å tenke på for flere av oss?

Sara Polle hos Sweco delte erfaringer med viktigheten av beliggenhet ved kollektivknutepunkt for å få ansatte til å reise klimavennlig. Sweco jobber mye med å bevisstgjøre ansatte innen bærekraft, og gjennomfører blant annet «bærekraftslunsj» med visning av gode TED talks. Vi i Klimaetaten lot oss inspirere til å innføre det samme hos oss!

Marta og Mats fra Syklistenes Landsforening fortalte hvordan sertifisering som Sykkelvennlig arbeidsplass bidrar til å tilrettelegge, motivere og fjerne barrierer mot sykling til jobb. I Oslo kommune er vi allerede i gang – i Rådhusgarasjen står det kun seks parkeringsplasser igjen, resten er blitt sykkelparkering.

Daglig leder i Døgnvill Burger Tarje Haakstad delte egne erfaringer med å sertifisere restauranten som sykkelvennlig arbeidsplass. Tarje ble også utfordret fra publikum på om en burgerrestaurant kunne være bærekraftig, og kunne fortelle at ja – i år vil faktisk over halvparten av menyen være vegetarisk.

Frank Randel Helgesen, utleiesjef hos Entra, slo et slag for beliggenhet nær kollektivknutepunkter, og hjelpemidler som reduserer behovet for å reise.

Ingunn Opheim Ellis fra Urbanet Analyse (et datterselskap av Asplan Viak) ga oss en innføring i «do’s and don’ts» innen reisevaneundersøkelser. En god reisevaneundersøkelse forteller bedriften hvor det gir størst effekt å sette inn støtet for mer klimavennlige jobbreiser.

Kari Anne Solfjell Eid fra Ruter fortalte om nyvinningen RuterPilot, en app som nå testes ut. Gjennom RuterPilot får brukerne insentiver til å velge sykkel og gange, og funn fra testfasen tyder på at denne type «dulting» har gitt resultater i form av mer aktivitet hos brukerne.

Til slutt fortalte Heidi Gromstad fra Bedriftsidretten om årets Sykle til jobben-aksjon, som er gratis for alle innbyggere og ansatte i bedrifter i Oslo i år. Her er det mulig å melde seg på helt fram til aksjonen er over 21. juni, og nå i miljøhovedstadsåret skal vi kåre beste Næring for klima-bedrift i aksjonen! Heder og ære på toppledermøtet venter den bedriften som har gjennomført flest økter per deltaker gjennom kampanjeperioden.

 

Dette er Næring for klima: Les årsrapporten for 2018.

Les også: Sykle eller gå – tar du utfordringen?