Line Kristine Lunder har bodd hele livet sitt i Oslo, og kan ikke tenke seg en bedre by å bo i. Barneskolelæreren, som vokste opp på Holmlia, bor og jobber i dag på Godlia.

Hun er i likhet med svært mange andre Oslo-borgere opptatt av miljøet, og er positiv til at byen har ambisiøse klimamålKlimaundersøkelsen for 2020 viser at 77 prosent av innbyggerne i Oslo støtter målet om 95 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030.

kvinne kaster søppel i søppeldunker

Oslofolk har blitt gode til å sortere i grønne og blå poser viser årets Klimaundersøkelse. For Line Kristine Lunder har kildesortering blitt en selvfølge.

Oslofolk tenker grønt

– Jeg prøver å tenke grønnere i hverdagen, og å lære barna mine til å ta klimavennlige valg. Å kildesortere er blitt en selvfølge og vane. Også det å sykle eller å ta kollektivtransport. Vi har en bil, men den bruker vi sjelden. Det ville ikke falle oss inn å ta bilen til sentrum, for eksempel. Vi ha jo både buss og flere t-banelinjer like ved, forteller Lunder.

Klimaundersøkelsen viser at nesten halvparten av befolkningen (48 prosent) er enige med Lunder og vil redusere egen bilbruk for å bidra til reduksjon av utslipp. Det er en økning fra 46 prosent i 2019 og 42 prosent i 2018. 

– At mange heller vil gå, sykle eller reise kollektiv fremfor å kjøre bil er veldig bra. Vi er helt avhengige av en bred støtte til klimatiltakene i byen. Skal vi nå målet om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent er vi nødt til å endre vaner. Årets klimaundersøkelse viser at Oslos innbyggere er en del av løsningen,  sier direktør i Klimaetaten Heidi Sørensen.

 

Klimaundersøkelsen 2020

  • Klimaundersøkelsen er i 2020 gjennomført for fjerde gang i Oslo-området. Den er en kartlegging av befolkningens og næringslivets holdninger og adferd når det gjelder klima og kommunens klimaarbeid.
  • Undersøkelsen er utført i mars av Opinion AS på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune.
  • Befolkningsundersøkelsen er gjort med 1510 respondenter i Oslo. Som i fjor ble undersøkelsen i tillegg gjennomført i de kommunene i Viken som tilsvarer gamle Akershus fylke, med 1054 respondenter.

Kutter kjøtt

Tilbake på Godlia nyter Lunder varme dager i hagen, der hun så smått har begynt å dyrke egne grønnsaker. Det kommer godt med, for sammen med sine tre sønner har hun redusert kjøttforbruket og gått over til et grønnere kosthold.

 

 

–  Selv om utvalget av vegetarprodukter har blitt bedre, selv i min lokalbutikk, savner jeg for eksempel gode melkealternativer. Dessuten er det vanskelig når det du tror er bra den ene dagen, viser seg å være uheldig den neste. Slik som med avokadoen, den spiste jeg jo masse av før jeg ble klar over hvor uheldig det er, forteller hun.

kvinne sitter ute og kutter agurk

Line Kristine Lunder har kuttet ned på kjøttet og begynt å dyrke egne grønnsaker. Klimaundersøkelsen viser at stadig flere Oslofolk ønsker å kutte ned på kjøttforbruket.

Undersøkelsen viser at det er mange som tenker som Lunder når det gjelder å redusere kjøttforbruket: 59 prosent av de spurte svarer at de allerede gjør eller planlegger å gjøre dette.

Klimaundersøkelsen: vil kjøpe mindre

– Jeg prøver å lære guttene mine at ikke alle kan ha den siste iPhonen eller få ny sykkel hver sesong. Vi må redusere forbruket vårt, og derfor kjøper vi brukt, låner på Bua, selger på finn.no og reparerer det vi kan. Utstyrshysteriet har jo tatt helt av, men det trenger ikke vi være en del av, slår hun fast.

Når det kommer til å redusere forbruket, viser resultatene noen demografiske forskjeller. 85 prosent av kvinnene sier at de allerede gjør det eller ser for seg å redusere forbruket de neste to årene, mens tilsvarende for menn er 63 prosent.

Lunder er klimaoptimist, og synes tross alt det skjer mye bra for tiden. Som barneskolelærer får hun en ny lærerplan til høsten som hun må forholde seg til, og den har klima enda høyere på agendaen enn tidligere. På Godlia skole har de riktignok hatt stort klimafokus lenge, og nylig vant skolen en miljøkonkurranse etter iherdig kildesorterings-innsats fra elevene.

Adferdsendring

  • Klimaundersøkelsen kartlegger vilje til å endre adferd i retning av mer klimavennlige valg blant innbyggerne.
  • Det er stor oppslutning om en rekke av tiltakene, og god vilje til å endre adferd på andre områder.
  • Nesten halvparten av innbyggerne sier de allerede kildesorterer avfall, mens ytterligere 4 av 10 sier at det er sannsynlig at de vil kildesortere mer de kommende to årene.
  • 4 av 10 innbyggere sier at de reiser mer miljøvennlig/kollektivt, og i tillegg har 3 av 10 ambisjoner om det samme.

Kortreist ferie

– Barn engasjerer seg voldsomt, og de bryr seg virkelig om miljøet. Det er viktig at de får ta del i miljøarbeidet og får inn gode vaner tidlig, mener Lunder:

– I lokalmiljøet er det for eksempel blitt  aksept for å gi brukte bursdagspresanger. Og etter vårens koronautbrudd er det blitt helt greit å feriere hjemme.

 

  • Les mer om resultatene i Klimaundersøkelsen her.