Vedat Yilmaz venter tålmodig på at lastebilen skal bli fulladet. Han forteller at det tar 30 minutter å lade fra 70 til 100 prosent med hurtiglading – perfekt for en matpause. I 15 år har Vedat jobbet som yrkessjåfør i Posten. For ett år siden byttet han fra diesellastebil til elektrisk lastebil.

– Arbeidsdagen er endret totalt. Nå er det lett å jobbe som yrkessjåfør. Før ble man veldig sliten på grunn av bråk og eksoslukt fra dieselbilene. Nå er miljø og arbeidsforhold mye bedre, forteller Vedat Yilmaz.

bilde av Vedat Yilmaz

Vedat Yilmaz har jobbet som yrkessjåfør i Posten i 15 år. Det siste året har han kjørt elektrisk.

Første i Norge

– Vi er stolte av å kunne tilby de første offentlig tilgjengelige lynladerne i Norge som er forbeholdt elektriske laste- og varebiler. I første omgang en ved Posten-terminalen og en ved DHL-terminalen.  Laderne vil tilby en effekt på inntil 184 kW, og vil drives av Kople til vanlig markedspris. I nær fremtid håper vi å kunne tilby enda høyere effekter, sier Sture Portvik. Han er leder av utbyggingen av ladeinfrastruktur i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Laderne ved Posten og DHL sine terminaler har begge to ladepunkter. Det ladepunktet nærmest sjøsiden og lengst fra E18 er åpent for alle. Det andre er reservert til huben de står ved. Det jobbes nå med skilting for å merke ladeplassene som er offentlig tilgjengelige, og som tydeliggjør at de forbeholdes tunge kjøretøy.

Knapphet på areal til lading

Oslo kommune har i sin klimastrategi vedtatt mål om at alle tyngre kjøretøy skal bli utslippsfrie eller benytte bærekraftige fornybare drivstoff innen 2030. En forutsetning for denne omstillingen, er at det etableres et tilstrekkelig nettverk med offentlig tilgjengelig hurtiglading som dedikeres til vare- og nyttetransporten.

 

– Hurtiglading er viktig. Særlig aktører innen vare- og nyttetransport melder om at de har behov for å hurtiglade i løpet av arbeidsdagen i tillegg til hjemmelading om natta. Hurtiglading vil også være nødvendig for de aktørene som kommer til Oslo fra andre byer og har lengre kjøreavstander. Derfor må areal prioriteres til dette formålet, og det er veldig bra at vi nå har fått til det på Filipstad, sier Margrethe Lunder fra Klimaetaten.

Dette er den første av flere steder der kommunen jobber med å etablere hurtiglading for tyngre kjøretøy, som elektriske laste- og varebiler og busser i Oslo. Flere ladere er også planlagt på Grønlikaia og Skøyen, i tett samarbeid med Oslo Havn og Statens vegvesen.

I tillegg til å etablere hurtigladere på tomter tilgjengelig til formålet, har Oslo kommune også lansert en tilskuddsordning for utbygging av offentlig tilgjengelig hurtiglading

– Vi håper denne tilskuddsordningen skal bidra til å øke tilbudet av hurtiglading til tunge kjøretøy ytterligere, sier Margrethe Lunder i Klimaetaten.

 

bilde av Margrethe Lunder

Margrethe Lunder, Klimaetaten

Nødvendig med ladere

Stig Tvergrov i Posten jobber med konseptet Elskede By, som kjører ut pakker og henter avfall med større elektriske varebiler. Han er fornøyd med at laderne er på plass på Posten sin terminal på Filipstad, og mener det er helt nødvendig for å kunne være langt fremme i det grønne skiftet. 

bilde av Sture Portvik og Stig Tvergrov

Både Sture Portvik i Bymiljøetaten og Stig Tvergrov i Posten er fornøyde med at hurtigladerne er på plass og offentlig tilgjengelig for tunge kjøretøy i Oslo. Foto: Christian Tunge.

– Hvis ikke vi kan bevise at vi kjører elektriske kjøretøy i anbud, så taper vi kunder. Vi ser også at kundene er opptatt av dette og stiller krav. Det er jo en stor del av omdømmet vårt nå at vi går over til grønt. Vi har jo holdt på en stund nå, nå er vi så langt fremme at vi bytter elbil til elbil, sier Stig Tvergrov. Han forteller at de fikk sine første elbiler i 2018.

 

 

I tillegg til de offentlig tilgjengelige ladepunktene, har Posten et eget ladepunkt til sine elektriske lastebiler. El-lastebilsjåfør Vedat Yilmaz er glad for at hurtiglading har kommet på plass på Filipstad. 

– Det er mange ladere som ikke er tilpasset større biler, fordi de tar opp plass. Nå sparer vi areal på grunn av huben på Filipstad, sier Vedat Yilmaz.   

Slik lader du

Begge laderne er lokalisert på Filipstad (se kart), og drives av ladeoperatøren Kople. For å lade trenger man Kople-appen – den kan lastes ned her: 

kart

Kart over Filipstad.

 Vurderer du å bytte til elektrisk lastebil? Sjekk hva du kan få i støtte på www.klimatilskudd.no