Det var også fokuset da vi denne uken samlet viktige aktører fra energibransjen til Energikonferansen 2024. Temaet for dagen var energiforsyning i nullutslippsbyen.  

– Oslo skal være en by med null utslipp i løpet av få år, mens Norge og Europa skal være det innen 2050. Det gir oss muligheten til å teste nødvendige løsninger for strømforsyning, energieffektivisering og fleksibilitetsmarkeder. Derfor er det viktig å få samlet landets viktigste energiaktører under samme tak for å finne løsninger sammen, sier Petter Nergård Christiansen, energirådgiver i Klimaetaten i Oslo kommune.

Oslo har løsningene

Oslo har i løpet av de siste 15 årene lykkes med å redusere energiforbruket per innbygger med 28 prosent. På disse årene har også makseffekten, altså hvor mye strøm vi bruker samtidig på den kaldeste dagen i året, vært nedadgående. Det har skjedd samtidig som vi har elektrifisert alle byens busser og ferger, samt 40 prosent av bilparken. I tillegg er 60 prosent av arbeidet på kommunens bygge- og anleggsplasser nå elektrisk, og vi har erstattet all bruk av olje til oppvarming. Og ikke minst har byen vår vokst med 140 000 innbyggere.  

– At utviklingen i Oslo likevel har vært så god, skyldes både at befolkning og næringsliv har energieffektivisert, og at fjernvarmenettet dekker stadig mer av oppvarmingen på de kaldeste dagene, sier Ingrid Bjerke Hauan, energirådgiver i Klimaetaten i Oslo kommune. 

En konferanse i et stort rom med deltakere som sitter ved bordene og lytter til en foredragsholder.

Det var fullsatt sal under årets Energikonferanse i regi av Oslo kommune. Magnus Lundstein

Trenger samarbeid for å lykkes

Oslo skal elektrifisere store sektorer som havna, tungtransporten og anleggsbransjen. Dette vil kreve mer strøm fram mot 2030 og potensielt ta mer plass i strømnettet. Løsningene som trengs er allerede på plass, men for å rulle de ut trenger vi at hele energibransjen står sammen med kommunen.  

– Ingen enkeltstående satsning vil endre byens forbruk, vi må gjøre flere tiltak samtidig.  For eksempel må vi fortsatt sørge for at klimatiltak som elektrifisering av lastebiler og maskiner ikke legger press på strømnettet. Dette kan gjøres via smart strømstyring og god planlegging. Oslo er nylig valgt til å være pilotbyen til EUs klimanøytrale byer for å finne disse løsningene og spre dem videre. Der vi lykkes, kan resten av verden finne oppskriften på bedre og grønnere byer, sier Petter Nergård Christiansen. 

Må bruke energien smartere

Byggene er Oslos nøkkel til energiomstilling. Hele 75 prosent av energibruken i byen går til bygg, og mye av dette er elektrisk oppvarming. Ved hjelp av tre grep kan vi sikre nok kraft til et helelektrisk samfunn uten utslipp:

  • Ta vare på energien vi bruker: Vi må energieffektivisere byggene, slik som med bedre isolasjon og gjenbruk av varme.   
  • Bruke energien smartere: Vi må styre strømforbruket slik av vi unngår at alle belaster nettet på likt, ved at for eksempel ladeanlegg for biler lader om natten.  
  • Lage mer energi selv: Vi må bygge mer lokal, fornybar energiproduksjon som solceller  

Trenger drahjelp fra regjeringen

Dette krever store og tunge investeringer i energitiltak som vi trenger drahjelp også fra nasjonale myndigheter for å gjennomføre. 

– Vi trenger en storstilt energieffektivisering. Et viktig steg vil være at alle næringsbygg og borettslag energimerkes innen 2030, og i tillegg bør Enova i større grad enn i dag støtte utrulling av moden teknologi og kjente løsninger. Samtidig må vi løfte tiltak som kan bidra til smart styring av energiforbruk, og vi må utnytte spillvarmen vår bedre. Dette er tiltak som Oslo kommune ikke kan løse på egenhånd, sier Petter Nergård Christiansen i Klimaetaten.