Klimaetaten inviterer til workshop om virkemidler for å redusere transportbehov

I workshopen vil vi høre korte innlegg fra ulike aktører om hvordan transportbehov kan reduseres. Deretter vil vi gruppevis diskutere barrierer og virkemidler, og knytte dette til relevante prosesser og aktører. Workshopen vil omfatte både varetransport og persontransport. 

Målet med workshopen er å finne gode, konkrete oppfølgingspunkter for å komme videre i arbeidet med å redusere trafikk og klimagassutslipp. 

Workshopen finner sted i Kronesalen på Sentralen, fredag 12. april fra 09:00 – 12.00, med lett morgenservering fra klokken 08.30. Det blir ikke lunsj-servering.

Frist for påmelding er 22. mars. 

Vi ser fram til gode fagdiskusjoner!