Det kan være vanskelig å vite hva som er gode klimatiltak. I dette møtet vil du kunne hente inspirasjon fra et nullutslippsscenario i 2050. I tillegg vil du få en rekke praktiske eksempler på tiltak i scope 1, 2 og 3 som kan bidra til å redusere utslipp i de fleste virksomheter.

Agenda kommer.

Bli god på klimaledelse!

Kravene til bærekraftsrapportering og klimaomstilling i næringslivet blir stadig mer omfattende. Målet med denne møteserien er å gi konkrete verktøy og praktiske eksempler på hvordan drive god klimaledelse.

Gjennom foredrag, gode eksempler og dialog ønsker vi å gjør det lettere for virksomheter å komme i gang med omstillingsarbeidet.

Møteserien er et samarbeid mellom Næring for klima i Oslo og Klimapartnere Viken.