Signeringslunsjene er en ypperlig anledning til å bli kjent og diskutere klimaløsninger med våre nye virksomheter. Byrådssekretæren fikk blant annet høre mer om innfasing av solceller i Oslo, reduksjon av matsvinn, energitiltak, selskapers bærekraftsrapportering og gjenbruk og rehabilitering av bygg.

To partnersigneringer

Enerhaugen Arkitektkontor AS og Oslo Elektriske AS går inn i Næring for klima som partnere. De tar et ekstra steg innen klimaledelse og forplikter seg til å føre klimaregnskap og lage en plan for utslippskutt. De blir del av vårt stadig voksende nettverk av partnere, med tilgang til flere samlinger, fagmøter og diskusjonsarenaer, og tilgang til verktøy for klimarapportering.

Daglig leder i Enerhaugen Arkitektkontor Marianne Dahl signerer klimakontrakten med byrådssekretær for miljø og samferdsel Jenny Skagestad.

Enerhaugen Arkitektkontor AS er eksperter på grønne, miljøvennlige bygg og legger vekt på bærekraftige prinsipper i alle sine prosjekter. De ser mulighetene i det eksisterende og jobber for å bevare og gjenbruke materialer og bygg.

Daglig leder i Oslo Elektriske Fabian Styrmoe signerer klimakontrakten med byrådssekretær for miljø og samferdsel Jenny Skagestad.

Oslo Elektriske AS gjør det enklere for andre å redusere sine utslipp gjennom et omfattende nettverk av ladestasjoner for elektriske kjøretøy. De engasjerer seg også i å installere lynladere for tungtransport, som spiller en viktig rolle i overgangen til en mer bærekraftig transportsektor.

To nye medlemmer

I tillegg til våre to nye partnere, går også Studentsamskipnaden SiO og Factlines inn som medlemmer i nettverket.

Andreas B. Eskelund, administrerende direktør i SiO, signerer klimakontrakten sammen med byrådssekretær for miljø og samferdsel Jenny Skagestad.

Studentsamskipnaden SiO har ambisjon om å kutte 50 % i egne utslipp innen 2030, og å bidra til at de 71 000 studentene de jobber for tar bærekraftige valg. Det inkluderer blant annet arbeid med hvordan de bygger og forvalter studentboliger og hvilken mat de serverer på sine mange spisesteder.

Siri Engesæth, CEO i Factlines, har her signert klimakontrakten sammen med byrådssekretær for miljø og samferdsel Jenny Skagestad.

Factlines har siden 2012 jobbet med å gjøre det mulig for virksomheter å jobbe systematisk med sine leverandører og underleverandører for å nå bærekraftsmål; klima, sosiale rettigheter og menneskerettigheter. De er et norsk selskap, og sikter mot å bli en global leverandør av ESG software.

Etter den formelle signeringen deltok alle på en mer uformell lunsj i et av rådhusets møterom, med mulighet for samtale og diskusjon om klimaløsninger for byen.

Velkommen til våre nye partnere og medlemmer, vi gleder oss til samarbeidet fremover!