De fremmøtte kunne sette seg tilbake i godstolen i byrådssalen med pepperkaker og gløgg, og med nydelig utsikt over en vinterlig Oslofjord. Typiske Næring for klima-samlinger er faglige med tettpakket program. Denne gangen sto den gode samtalen i fokus, og faglig program måtte vike for julestemning og musikk.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, oppsummerte kommunens klimaarbeid i 2022, og berømmet partnernes engasjement og ambisjonsnivå. Det er et slikt næringsliv vi er avhengig av for å kunne nå klimamålene i 2030.

Er det noe dette året har vist oss, så er det at samarbeid og felleskap er viktige verdier å ivareta!*

– Alle dere har tatt et bevisst valg om å melde dere inn i Næring for klima som partnere. Det forplikter, og det er utrolig viktig at næringslivet tør å gå i front for å løse klimakrisen sammen, poengterte Stav.

Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel

Internasjonale ringvirkninger

Direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, kunne fortelle partnerne om hvor stor effekt en relativt liten by som Oslo kan ha gjennom ambisiøse klimamål og effektive virkemidler. 

Oslo er en del av storbynettverket C40. Gjennom dette har 13 byer over hele verden, blant andre Berlin, Montréal, Paris og Tshwane, fulgt Oslos fotspor, og jobber nå med sine første klimabudsjetter. Det er et motiverende budskap å ta med seg inn i 2023. 

Direktøren kunne også fortelle at hun ble invitert til å holde TED Talk i London hvor hun forteller om fem viktige læringspunkter knyttet til overgangen til å bli en utslippsfri by – en prosess som ikke ville vært mulig uten et fremtidsrettet næringsliv. 

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Julestemning og den gode samtalen

Spellemannprisvinner Daniela Reyes fremførte vakker, akustisk julemusikk, og med det var alt duket for en smakfull julelunsj. 

Deltakerne brukte lunsjen til å bli bedre kjent, og diskutere utfordringer, løsninger og planene sine for 2023. Samtlige partnere i nettverket fører klimaregnskap, flere av dem for første gang. Partnerne har dermed full oversikt over hvor de største utslippene ligger. Dette gjorde at diskusjonene rundt bordet i stor grad omhandlet konkrete, praktiske løsninger på reelle utfordringer. 

Oslo kommune var godt representert ved bordene, og selv om lunsjen var uformell, var det flere innspill og spørsmål vi noterte oss under samtalene. Næring for klima gir kommunen muligheten på å ta pulsen på virksomheter under omstillingen til å bli utslippsfri. På denne måten kan politikken imøtekomme de faktiske behovene i næringslivet. 

Neste år gleder vi oss til å ha med oss enda flere partnere til julelunsjen! Det er nå åpent for partnerskap for 2023 – ta kontakt med oss for en prat!