Juryens begrunnelse vektlegger arbeidet som gjøres for å nå målet om utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet i 2030. Prisen ble utdelt på Electric Vehicle Symposium & Exposition, som i år arrangeres i Sacramento, California i USA.

AVERE: The City of Oslo Wins the E-Visionary Awards 2023 for Europe 

I begrunnelsen står det blant annet: «Juryen oppfordrer Oslo til å fortsette å fungere som et levende laboratorium globalt for elektrifisering og dele sine erfaringer med verden.» Les hele juryens begrunnelse lenger ned i saken.

 

– I Oslo har vi et mål om kutte alle utslipp fra bygge- og anleggsvirksomheten i 2030. Vi stiller for eksempel krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen, og legger til rette for omstillingen med tilskuddsordninger. Dette er et lagarbeid hvor næringen og alle deler av kommunen jobber sammen for utslippskutt, sier fagavdelingssjef i Klimaetaten, Audun Garberg.

 

foto av Audun Garberg, fagsjef i Klimaetaten.

Audun Garberg, fagsjef i Klimaetaten.

– Oslo viser vei for resten av verdens byer, og viser at en nullutslippsby er mulig. Vi er det «levende laboratoriet» som juryen beskriver, for å finne løsninger.  Jeg er glad for annerkjennelsen Oslo får med denne prisen. Anleggsplasser som har null utslipp, lager mindre støy og slipper ikke ut helseskadelig eksos. Da får både de som jobber med maskinene, og naboene rundt, en bedre hverdag. Barnehager kan la barna sove ute, samtidig som anleggsmaskinene jobber for fullt på nabotomta! Dette er de små, men likevel store skrittene mot en bærekraftig by, sier byrådsleder Raymond Johansen.

 

 

Byrådsleder Raymond Johansen.

– Vi elektrifiserer all transport i Oslo for å kutte klimagassutslipp, få ren luft og mindre støy – det gjør byen bedre å leve i for små og store! I år blir Oslo verdens første hovedstad med helt utslippsfri kollektivtrafikk – fem år før målet. Elektriske busser ruller stille i gatene, elektriske ferger frakter folk til øyene for å bade, og gravemaskiner uten utslipp og støy gjør livet bedre for både arbeiderne på byggeplassene og for naboene. Jeg er stolt av at Oslo er en ledende klimaby som jobber systematisk for å bli utslippsfri i 2030, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav.

Byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Stav.

Deler erfaringer med California

Audun Garberg i Klimaetaten tok imot prisen på vegne av Oslo. Han er i California for å møte klimasjefen i San Fransisco, Californias energikommisjon, Californias miljømyndighet og Oakland havn. California leder an i klimaarbeidet i USA og jobber med mange av de samme løsningene som Oslo.

– Det er flott at vi kan motivere andre byer til å ta fatt på elektrifiseringen av byggenæringen ved å vise hvordan det er mulig. Vi ser frem til både å kunne fortsette å dele våre erfaringer, og også lære av andre byer rundt omkring i verden for å oppnå utslippsfri byggenæring, sier Audun Garberg.

Juryens begrunnelse

Den europeiske vinneren av E-visionary award 2023 er Oslo kommune.

Juryen ønsker i år å understreke byens engasjement for nullutslipps-byggeplasser!

Oslo, som allerede er kjent som verdens el-bil-hovedstad og vertskap for evs35oslo.org, mottar e-visionary prisen for andre gang på 10 år. Siden sist gang Oslo fikk prisen har byen fortsatt å være en inspirasjon globalt og visjonær når det kommer til å systematisk erstatte ineffektive forbrenningsmotorer med elektriske; i biler, busser, ferger, taxier og byens egen flåte av biler og varebiler.

Betydningen av Oslos innsats for å ha nullutslipps-byggeplasser viser seg på flere områder; innbyggerne merker allerede at luften blitt renere og opplever redusert støyeksponering, samtidig som utrulling av tunge elektriske anleggsmaskiner og -kjøretøy i en tidlig fase fører til at elektrifiseringen globalt i disse sektorene skjer tidligere enn uten denne innsatsen. Elektrifiseringen i disse sektorene har så langt vært ansett som vanskelige å redusere klimagassutslippene fra. Den positive erfaringen med bruk av elektriske gravemaskiner og elektriske tunge lastebiler bør deles globalt og har bidratt til å endre tankegangen til globalt ledende anleggsmaskinprodusenter for at framtiden også i denne bransjen er elektrisk.

Elektrisk anleggsdrift er også med på å få på plass de manglende brikkene for å muliggjøre en virkelig nullutslippsøkonomi, hvor også el-kjøretøy vil ha null livssyklusutslipp.

Juryen oppfordrer Oslo by til å fortsette å fungere som et levende laboratorium globalt for elektrifisering og dele sine erfaringer med verden!

 

Les også: Overgangen til utslippsfri byggeprosess går raskere enn ventet