Derfor etablerer Oslo kommune en ny tilskuddsordning

Lading av elvarebiler. Ordningen gjør at bedrifter nå kan søke tilskudd til ladebokser i tillegg til ladeinfrastruktur. Hensikten er å demme opp for den negative effekten av at Enova sin tilskuddsordning avvikles, og dermed gjøre det lettere for bedrifter å bytte fra fossil til elektrisk varebil.

– Staten trekker dessverre ut kontakten for elvarebilene, når Enova nå alt for tidlig legger ned tilskuddsordninger. Dette slår beina under klimaarbeidet til flere bedrifter, noe som er svært beklagelig. Når staten trekker seg ut, tar Oslo nå ansvar for å sikre at elektrifiseringen av varetransporten fortsetter. Det er avgjørende for at vi skal bli en utslippsfri by i 2030, sier Sirin Stav, miljøbyråd i Oslo kommune.

Bedrifter kan få inntil en million kroner

Den nye ordningen dekker 50 prosent av kostnadene, og makstilskuddet er 15 000 kroner per ladepunkt. Kommunen dekker maks 1 million kroner per bedrift for hele tiltaket. Det er ingen grense på hvor mange ladepunkt hver bedrift kan søke om støtte til.

– Med den nye ordningen kan bedrifter som har mange elvarebiler få tilskudd til å etablere flere ladere. Vi vet at for bedrifter med mange kjøretøy er omstillingen til elektrisk ekstra kostbar på grunn av store innkjøp. Vi håper denne ordningen kan bidra til å redusere den økonomiske belastningen og bidra til overgangen til elektriske varebiler, sier Margrethe Lunder, klimarådgiver i Klimaetaten.

foto av Margrethe Lunder

Margrethe Lunder i Kimaetaten.

– Den nye ordningen Lading av elvarebil tilbyr økonomisk støtte til både ladeinfrastruktur og kjøp av ladeboks gjennom én søknad, noe som er en forenkling i forhold til dagens ordning, forteller Lunder.

Behov for drahjelp

For at Oslo skal nå sine klimamål må alle varebiler være elektriske innen 2030. I dag er andelen 15 prosent. Det er derfor fortsatt behov for virkemidler for å få flere elektriske varebiler på veiene.

Bilde av Akers Vask sin vaskehall.

Et omfattende innsiktsarbeid og en virkemiddelanalyse gjennomført av Klimaetaten i samarbeid med ZERO, viser at god og forutsigbar tilgang på lading er en forutsetning for at bedrifter skal velge elektriske varebiler.

Om ordningen for lading av elvarebiler

  • Åpen for søknader på Klimatilskudd.no fra og med 22.mai 2023.
  • Tilskuddet er på 50 prosent av kostnadene, maks 15 000 kroner per ladepunkt og maks 1 million kroner per bedrift.
  • Det settes ikke en grense for antall ladepunkt det kan gis støtte til
  • Laderne må etableres i Oslo