– Tenk stort og start i det små! Du må tørre å gjøre en handling, oppfordrer Sherry Hakimnejads, daglig leder i Kompass & Co.

Selskapet jobber for å sysselsette ungdommer som har falt utenfor i arbeidslivet. Det gjør de gjennom matprosjekter, dyrkingsprosjekter og redesignprosjekter. Siden 2011 har selskapet hentet 60 000 kilo overskuddsmat fra butikker i Oslo og Bærum, og servert 8400 porsjoner med overskuddsmat sammen med Samskipnaden i Oslo og Matvett. Selskapet jobber bevisst for å bidra til at Oslo skal bli en grønnere by.

– Vi jobber med ombruk, gjenbruk og overskuddsmat med ungdommer som faller utenfor i samfunnet. Det skaper ny næring og ny energi, sier Hakimnejads.

Bedriften er bare ett av flere eksempler på hvordan bedrifter i Oslo jobber for en grønnere næringsutvikling, og hvordan hensynet til klima og miljø er tatt inn i bedriftens forretningsstrategi. I Næring for klima-nettverket til Oslo kommune møtes små og store bedrifter for å dele erfaringer om hvordan bedriftene kan jobbe for å nå klimamålene som er satt for byen.

– Vi bidrar på mange områder, men det kanskje aller viktigste er at vi har satt oss høye mål. Vi ønsker å bli klimanøytrale innen 2020, sier Per Ola Drøpping, direktør i Asko Norge.

Hør mer om hva Asko og andre små og store bedrifter i Oslo gjør for å bidra til en grønnere by:

VIDEO: Hør hva næringslivet i Oslo gjør for å bidra til en grønnere by.

Dette gjør bedriftene for å bli grønnere

I en undersøkelse uført av Kantar TNS på vegne av Klimaetaten, svarer bedrifter i Oslo blant annet følgende:

Er hensynet til klima og miljø tatt inn i bedriftens forretningsstrategi?

22 prosent svarer at det er en viktig del av strategien. 48 prosent svarer at det er et element i strategien. Mens 26 prosent svarer nei.

Har bedriften satt egne mål for reduksjon av klimagassutslipp?

29 prosent svarer ja og 67 prosent svarer nei.

Har bedriften tatt i bruk elektriske kjøretøyer?

35 prosent svarer ja, 64 prosent svarer nei.

Stiller bedriften klima- og miljøkrav til sine leverandører?

7 prosent svarer «ja, fullt ut», 43 prosent svarer «ja, i noen grad» og 46 prosent sier nei.

Undersøkelsen ble besvart av 393 bedrifter i Oslo, fordelt over bransjene industri, service og handel. 

 

Har du fått med deg hva denne bedriften gjør for å møte klimautfordringene? Les saken!