I det andre møtet i vår serie om klimaledelse vil du lære mer om klimamål og omstillingsplaner. Dette er en unik mulighet til å dykke ned i hvordan ditt selskap kan kutte klimagassutslipp og omstille virksomheten på en bærekraftig måte.

Gjennom foredrag, gode eksempler og dialog vil dere denne dagen få påfyll som gjør det lettere å sette i gang med omstillingsarbeidet i eget selskap.

Det blir kaffe og lett servering fra kl. 8.30, og møtet begynner kl. 9.00. Det blir servert lunsj fra 11.30.

Agenda:

 • Vitenskapsbaserte klimamål – Slik kommer du i gang!
  Anne Christensen Lerum, direktør i PwC sitt team for bærekraft og klima, går gjennom hva vitenskapsbaserte mål er og hvordan du kan sette gode mål for akkurat din virksomhet.
 • Klimamål og omstillingsplaner – lær av hvordan andre jobber
  • Johanne Houge, bærekraftsrådgiver i NRK
  • Helen Kvande Due, Business development manager i N2 Applied
 • Fra mål til handling – Klimaomstillingsplaner
  Anne Christensen Lerum, direktør i PwC sitt team for bærekraft og klima drar oss gjennom det vi trenger å vite om omstillingsplaner

  • Hvilke rapporteringskrav og -forventninger finnes knyttet til omstillingsplaner – for både store og mindre virksomheter?
  • Hvordan kan vi gå fram for å utarbeide en omstillingsplan, og hva bør en slik plan inneholde?
  • Diskusjoner i grupper – hvordan gå frem for å lage klimaomstillingsplan i egen virksomhet
 • Lunsj og videre diskusjon 

Om møteserien

Kravene til bærekraftsrapportering og klimaplaner for næringslivet blir stadig flere og strengere. For å klare å redusere vår påvirkning på klima, er det viktig med gode prosesser, verktøy og rutiner. Gjennom denne møteserien vil vi både dykke dypere inn i hvilke krav som kommer fra EU og hva det betyr for næringslivet, og gi konkrete verktøy og praktiske eksempler på hvordan drive god klimaledelse. Møteserien vil løpe gjennom året og vil ta for seg avgrensede temaer i hvert møte.