Med #grøntgrep tok vi sikte på å løfte frem gode tiltak som virksomheter kan gjøre for å redusere klimagassutslipp fra verdikjeden sin – og til å inspirere flere til å «herme» og dermed bidra til å kutte indirekte utslipp. Nytt år gir nye muligheter til å vedta klimatiltak. Kanskje dere finner et #grøntgrep dere kan iverksette i 2024? Her er noen eksempler til inspirasjon:

♻ Multiconsult setter ombruk høyt på agendaen på sine kontor, og i så stor grad som mulig bruker de om igjen for eksempel interiørelementer, utstyr og møbler. Og når de gjør innkjøp, setter de tydelige miljø- og klimakrav til sine leverandører.

🚛 Hafslund stiller krav til transportleverandører i sine prosjekter, og transport av flyveaske skal i større grad kjøre på biogass og deler av strekningen skal gjøre med elektrisk ferge.

🏢 Asplan Viak AS Viak har en tydelig kontorstrategi som sier at de skal leie arealeffektive lokaler med høy energistandard og god miljøsertifisering, og gjerne rehabiliterte bygg. I tillegg ser de etter beliggenhet nær kollektivknutepunkter der det er mulig.

👕 Øyafestivalen har begynt å gjenbruke alle t-skjortene til frivillige, og har mål om at de skal kunne brukes i fem år i stedet for ett.

🚲 Sweco tar grønt grep i forbindelse med sitt nye hovedkontor i Urtekvartalet i Oslo, med ombruk av møbler og interiør. De oppfordrer også sterkt til gange og sykkel til jobb, og tester nye løsninger som el-lastesykler og elsykler til ansatte.

📱 EY forlenger levetiden på mobiltelefonene til sine ansatte ved å reparere dem som går i stykker og forlenget intervallet for bytte av telefon til hvert 3. til 4. år.

🔥 Storebrand har lansert Storebrand-slukkeren sammen med Miljø Norge – en ombrukt brannslukker. Kanskje tilbyr din bedrift produkter som også i større grad kan ombrukes?

💻 Atea Norge satser på gjenbruk av IT-utstyr og alt de samler inn blir renset for data, og deretter enten klargjort for å bli satt på markedet igjen eller tatt fra hverandre for å resirkulere materialene.

✔ SoCentral har en enkel innkjøpsstrategi hvor de spør seg 1. Må vi kjøpe noe? 2. Kan det repareres? og 3. Finnes det brukt? De kjøper kun nytt om svaret på alle de tre spørsmålene er nei.

📜 KLP Eiendom AS har utviklet et materialdokument som gir en oversikt over produkter med dokumentert lavt klimaavtrykk slik at leietakerne kan ta informerte valg ved sine leietakertilpasninger.

Tusen takk til alle som tok utfordringen og viste at de tar #grøntgrep. Det er inspirerende og motiverende å se at så mange og ulike grønne grep blir tatt i næringslivet. 💪💚