Helt siden 2017 har vi spurt oslofolk om hva de mener om klima. De har svart på hvilke valg de gjør i hverdagen, for eksempel om de sorterer plast, kjører bil, spiser kjøtt og reiser med fly. Og mye, mye mer! Tilbake sitter vi med inngående datasett som forteller oss om hvordan holdninger og adferd til klimatiltak har utviklet seg disse åtte årene. Heidi Sørensen fra Klimaetaten vil gi oss siste nytt fra årets undersøkelse. 

Hvordan tolker en klimajournalist, klimapsykolog og klimaforsker oslofolks meninger om klima? Er de overrasket eller kanskje imponert? Vi er glade for at journalist Ole Mathismoen, klimapsykolog Tuva Bræin og Astrid Arnslett fra Cicero senter for klimaforskning kommer til Byens Tak for å kaste et skråblikk på de ferske tallene fra årets klimaundersøkelse.

Vi får også besøk av Beate Nossum fra Footprint, som var med å lage den første klimaundersøkelsen i 2017.

Plakat som viser foto av innlederne på frokostmøtet

Program

Har klimavennlig adferd blitt normalt? Er de unge fortsatt glødende opptatt av klima? Kom og hør hva vi har lært gjennom alle disse åra, og vær førstemann til å høre 2024-resultatene! 

08:30  Frokost og mingling

09:00 – 10:30 Program med gode samtaler og spennende tall og trender.

I tillegg til ferske tall, kan vi lokke med 360 graders utsikt over Oslo fra toppen av Folketeaterbygningen, nytraktet kaffe og noe godt å bite i!

Deltakere

Ole Mathismoen 

Ole Mathismoen har arbeidet som politisk journalist, kommentator, korrespondent og nyhetsjournalist i Aftenposten siden 1984, med miljø-, natur- og klimaspørsmål som spesialområde fra 1987. Han har tidligere gitt ut 13 bøker om natur, klima og miljø for både barn og voksne. Mathismoen har sluttet i Aftenposten men jobber fortsatt som forfatter, foredragsholder og frilanser 

Tuva Bræin 

Tuva Bræin er klinisk psykolog ved Søndre Oslo DPS og leder for Klimautvalget i Norsk Psykologforening. Hun har skrevet fagartikkel og masteroppgave om sosial identitet som barriere til bærekraftig atferd. Tuva holder også foredrag om klima og psykisk helse, bærekraftig atferd og atferdsendring for organisasjoner og bedrifter.  

Astrid Arnslett 

Astrid er senior kommunikasjonsrådgiver i Cicero senter for klimaforskning. Hun var tidligere kommunikasjonssjef i Røde Kors og kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe.  

Hun har lang erfaring med ekstern og internkommunikasjon, medietrening og utvikling av kommunikasjon i organisasjoner. Astrid er sivilmarkedsfører av yrke.

Beate Nossum

Beate Nossum er opprinnelig journalist og politisk redaktør, med lang fartstid som strategisk og politisk rådgiver. Hun startet klimabyrået Footprint i 2016 og har siden den gang jobbet med ulike aspekter innen grønn omstilling. Klimaetaten var en av Footprints første kunder. I tidsrommet 2016 – 2021 bisto Beate og hennes team etaten med utvikling og implementering av klimakommunikasjon og kampanjer med fokus på adferdsendring og positiv forsterkning.

Footprint slo seg sammen med IT-selskapet Sopra Steria i 2022, for å forsterke synergiene mellom det grønne og det digitale skiftet.