Klyngen av rekkehus og blokker, som ligger idyllisk til med marka som nærmeste nabo, skiller seg ut i nabolaget. Alle blokkene skal få solceller på taket og en blokk har til og med solceller på vegger og balkongfasade. Så bra er oppgraderingen at Bertramjordet borettslag fikk Obos klimapris for 2021.

 

rekkehus og blokker med marka i bakgrunnen

Bertramjordet borettslag har 160 boenheter og består av både blokk og rekkehus. God planlegging måtte til når beslutning om solceller og oppgradering ble tatt. Bertramjordet, med sine 160 boenheter, har både barnehage på boområdet og medisinsk senter i en av blokkene. Da er det lett å se at her bor folk lenge, og kanskje var det lettere å få med beboerne på omfattende oppgradering?

– Noen få var kanskje litt negative i starten, men generelt har folk vært positive. Spesielt når arbeidet begynner å bli ferdig og de ser resultatet, sier Oddvar Hansen, styreleder i Bertramjordet borettslag.

Lyser opp fellesområdene med sol

De hadde snakket om det en stund i borettslaget at det var behov for å oppgradere boligmassen. Men det ble ikke fart i sakene før styret i borettslaget tok en prat med Enova og fikk informasjon om støtteordningene de kunne søke på.

– De oppfordret oss til å søke om støtte til kartlegging med sikte på å oppnå lavenergistandard, og søknaden ble sendt samme kveld, sier Hansen.

Dagen etter lå godkjennelsen i innboksen og et tilsagn om støtte til 200 000 kr til kartlegging av behovet til borettslaget. Litt brått på kom det, men da var det bare å sette i gang.

For å få støtte måtte de ha en autorisert klimarådgiver som bisto dem. Valget falt på OBOS prosjekt som ga borettslaget tre tilstandsanalyser i retur om hvordan boligmassen kunne oppgraderes til å bli lavenergi.

Tiltakene som ble plukket ut var installasjon av solceller, legge ny isolasjon, bytte ut vinduer og dører og etablere ladeinfrastruktur for elbiler.

– Solcellene gjør at borettslaget sparer 1/3 del av felles strømutgifter, forteller Hansen.

Foreløpig vises det ikke på hver enkelt husstands strømregning, fordi teknologien ikke gjør det mulig at beboere kan fordele strøm fra eget anlegg. Strømmen brukes i fellesområdene til lys og ventilasjon, og ikke minst til lading av elbiler. Strøm som ikke brukes når den produseres selges til Elvia til spotpris.

 • Nye dører og vinduer
 • etterisolering
 • Ny kledning
 • Balansert ventilasjon (lunos)
 • Nye avtrekksvifter
 • Nye termostatventiler/varmestyring
 • Nye sikringsskap
 • Nytt tak
bilde av boligblokk

Fikk støtte til å gjennomføre tiltak

Totalt har alle tiltakene kostet borettslaget 48 millioner kroner.

Men tilskudd fra både Enova og Oslo kommune har hjulpet på veien. Det kommunale Klima- og energifondet har støttet borettslaget med:

 • Kr. 794 000 til installasjon av solceller
 • Kr. 1 591 000 til å utbedre isolasjon og bytte ut vinduer og dører
 • Kr. 37 000 til ladeinfrastruktur for elbiler

Enova gir nå inntil 10 millioner kroner i støtte til borettslag og sameier som gjennomfører energibesparende tiltak, for eksempel solceller. Dermed er det ikke lengre mulig å søke Oslo kommune om tilskudd til lignende tiltak.

 

byggeplass med mann i forgrunnen

Nå legges det solceller på resten av blokkene. Oddvar Hansen, styreleder i borettslaget inspiserer arbeidet.

Bertramjordet borettslag er et godt eksempel på hvordan oppgradering av klimavennlige løsninger kan bidra til et godt bomiljø.

Teknologirådgiver i Klima- og energifondet
bilde av Bergljot Tjønn

Teknologirådgiver i Klimaetaten, Bergljot Tjønn.

God tid og rådgiver viktig

Hun sier de er glad for at de ønsket å gjennomføre så mange gode energi- og klimatiltak.

– En slik oppgradering som Bertramjordet borettslag har gjort er omfattende og tar tid, men det gir gode resultater når det er snakk om å spare energi. Vi håper borettslaget kan være et eksempel for andre borettslag som planlegger oppgradering, sier Tjønn.

Til tross for at prosjektet har vart noen år, er det bedre å få gjort det skikkelig uten å forhaste seg.

– En god og kompetent rådgiver er avgjørende for å en god prosess og er en katalysator for gode ideer, sier Hansen som er fornøyd med at de valgte OBOS prosjekt.

bilde av Oddvar Hansen og Hans Kristian Aamodt

Oddvar Hansen med byggeleder Hans Kristian Aamodt fra DVS Entreprenører som utfører arbeidet.

Råd til andre borettslag

Oddvar Hansen har noen råd til andre borettslag som ønsker å gjennomføre samme oppgradering.

 • Få en god og kompetent rådgiver fra starten, og ikke spar på kronene slik at man ikke tar beslutninger basert på magefølelser. Det vil være en katalysator for å få gode ideer.
 • Beregn en 3 – 5 års periode hvis man skal gå like grundig til verks med oppgradering som Bertramsjordet borettslag
 • Tenk helhet, er det mer som er smart å gjøre nå som vi likevel har stillas oppe?
 • Tenk gjennom hva dere ønsker å oppnå? For Bertramjordet som borettslag var det å spare energi og fremtidig vedlikehold. De valgte vedlikeholdsfri fasade for å slippe å beise og male de neste 30 årene.