– Det er klart at størrelsen er forskjellig, men en by er fortsatt en by. Vi har mange av de samme strukturene og de samme utfordringene, som for eksempel begrenset plass. Det sier Mark Simon, director, EV planning, Departement of Transportation, New York City.

Tittelen betyr at han jobber for å legge til rette for flere elbiler i New York. Nå er han i Oslo for å lære.

– Jeg er spesielt interessert hvordan elektrifisering er gjennomført i praksis her i Oslo. Selv om vi ikke har like kraftige, økonomiske insentiver for å velge elbil i USA og i New York, så er erfaringene fra Oslo nyttige.

Smilende mann, bilde av Mark Simon

– Selv om Trump-administrasjonen ikke ønsker noen nasjonale tiltak for å øke elbilandelen i USA, er det fortsatt grep delstatene og byene kan gjøre, sier Mark Simon fra transportmyndighetene i New York City.

New York City har som politisk målsetting at 20 prosent av nybilsalget i 2025 skal være elektriske biler. Det ligger på rundt 1 prosent nå, anslår Simon. Han slår fast at en like bratt stigning i elbilsalget som Norge har er uoppnåelig i den amerikanske storbyen, men er trygg på de vil komme etter – etterhvert.

– Oslo er som en krystallkule for oss – et blikk inn i framtida.

Hjelp til elektrifisering

Mark Simon er i Oslo sammen med en delegasjon fra myndigheter og næringsliv i New York. På Vippetangen studerer de hvordan elbussen på 60-ruta lades med en pantograf. Hele uka består av omvisninger, foredrag og diskusjoner om hvordan stadig mer transport og maskinarbeid i Oslo og Norge elektrifiseres. De første dagene er Oslo kommune vertskap. Siste del av uka deltar delegasjonen på Nordic EV Summit.

  • Delstaten sponser opp til 2000 dollar ved kjøp av elbil.
  • Tilgang til å passere køen i kollektivfeltet, dvs. felt reservert for flere i bilen og rutebusser, på Long Island Expressway.
  • 10 prosent rabatt på bomavgiftene i delstaten.
  • Billigere forsikring (hos noen selskaper).
  • Skattefradrag for å investere i ladeinfrastruktur til næringslivet.

Besøket fra USA føyer seg inn i rekken av henvendelser fra utlandet Oslo har fått om sine klimatiltak de siste årene. Spesielt kommunens «elbil-general» Sture Portvik har vært en travel mann. Bare på noen uker i mars inneholder kalenderen hans møter med Tsjekkias statsminister, en delegasjon fra transportmyndigheter og næringsliv i Amsterdam, polske transportbyråkrater, koreanske eksperter på smart mobilitet og en gruppe fra trafikkmyndighetene i Baskerland.

Han har måttet si nei til utsendinger fra Kasakhstan som ønsket et eget møte.

– Pågangen har vært formidabel, spesielt etter at vi ble kåret til europeisk miljøhovedstad, forteller Portvik. – Der mange drar til Amsterdam og København for å studere sykkelsatsing, er det like naturlig å besøke Oslo for å lære om overgangen til elbiler.

I innboksen til Portvik ligger nå en forespørsel fra POLIS, et nettverk av europeiske byer og regioner for bærekraftige transportløsninger. De ønsker at Oslo skal være med på å hjelpe utvalgte land i Asia, Afrika og Sør-Amerika med elektrifisering av transporten. Fra før bidrar Oslo også med sine erfaringer i C40-nettverket for storbyer i verden som samarbeider mot klimaendringer.

 

bilde av Sture Portvik foran en bil

Sture Portvik, Bymiljøetaten

  • Fagkonferanse om elektrisk mobilitet.
  • Arrangeres årlig. I år skjer det 21.-22. mars i Oslo.
  • 900 deltakere fra en rekke land er påmeldt.
  • Arrangører er Teknisk Ukeblad, Elbilforeningen, Sams og Nordic Energy Research i samarbeid med Oslo Europeisk Miljøhovedstad.

Tettpakket program

– De spør både om det overordnete i Oslos planer og detaljene i hvordan vi gjør det, helt ned til hva slags kabler og fundamenter vi bruker når vi bygger ladeinfrastruktur. Det forteller Marianne Mølmen, prosjektleder i Bymiljøetaten. Hun har vært med på å legge opp programmet for besøket til New York-delegasjonen, slik at de skulle få svar på alt de lurte på.

portrettbilde av Marianne Mølmen

– Det er fint å høre at de satser på elbiler som kommunale tjenestebiler i New York, sier Marianne Mølmen i Bymiljøetaten. -Det gjør at flere får erfaringer med denne teknologien, og kan fjerne noen fordommer, mener hun.

Under oppholdet i Oslo blir amerikanerne fôret med informasjon om blant annet utbyggingen av private og offentlige ladeplasser, klimavennlig varetransport, arbeidet for en helt utslippsfri kollektivtransport, sykkelstrategien, kravene til utslippsfrie drosjer, klimaplanen til Oslo Havn og utviklingen av løsninger for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

delegasjon på perrong, trikk, kollektivtransport,

– Amerikanerne virket overrasket over hvor bredt vi jobber med elektrifisering, ikke bare for privatbiler, men også i kollektivtrafikken og sjøfarten, forteller Sture Portvik.

Knapphet på lademuligheter

Hjemme i New York er 1700 av de lokale myndighetenes tjenestebiler nå ladbare, dvs. elbiler eller hybrider. En av Mark Simons hovedutfordringer er å få etablert flere ladeplasser i bygatene. Han kan både støte på problemer med kapasiteten til strømnettet i området og lokal motstand mot å avgi vanlige parkeringsplasser. Men like mye handler det om å øke kunnskapen om at elektrifisering av bilene er noe som vil komme for fullt, også i New York, mener han, og forteller:

– Jeg ble en gang kontaktet av en beboer i et sameie som aller nådigst hadde fått lov til å montere en ladeboks på parkeringsplassen sin. Betingelsen fra styret var at han fjernet den igjen hvis han solgte leiligheten.