Kart over marka, Skådalen og Lunnerdalen der det er etablert stokkdammer.

Det er satt opp barrierer i Skådalen øst for Frognerseteren og i Lunnerdalen vest for Frognerseteren.

Bent Christen Braskerud (sjefsingeniør i Vann- og avløpsetaten), Knut Johansson (Nordmarka-ansvarlig i Bymiljøetaten), Esben Kirk Hansen (skogforvalter i seksjon Nordmarka i Bymiljøetaten ) og Linn Marie Heimberg (klimatilpasningsrådgiver i Klimaetaten – sammen med hunden Casia, som er veldig glad i både vann og stokker.
Bent Christen Braskerud (sjefsingeniør i Vann- og avløpsetaten), Knut Johansson (Nordmarka-ansvarlig i Bymiljøetaten), Esben Kirk Hansen (skogforvalter i seksjon Nordmarka i Bymiljøetaten ) og Linn Marie Heimberg (klimatilpasningsrådgiver i Klimaetaten – sammen med hunden Casia, som er veldig glad i både vann og stokker.
Arbeidskarer i marka. En med hjelm jobber med motorsagen på det liggende treet.
Arbeidskarer i marka. En med hjelm jobber med motorsagen på det liggende treet.
To karer i marka, han ene peker mot trestokken.
To karer i marka, han ene peker mot trestokken.
En arbeidskar i arbeid med trestokken. Her brukes vinsj og spett, i tillegg til rå muskelkraft i arbeidet.
En arbeidskar i arbeid med trestokken. Her brukes vinsj og spett, i tillegg til rå muskelkraft i arbeidet.
Skogforvalter i Bymiljøetaten, Esben Kirk Hansen peker ned for å vise hvordan trestokken ligger.
Skogforvalter i Bymiljøetaten, Esben Kirk Hansen peker ned for å vise hvordan trestokken ligger.
To stokker som ligger plassert mot hverandre som en barriere.
To stokker som ligger plassert mot hverandre som en barriere.
Tre arbeidskarer som legger trestokkene tett sammen.
Tre arbeidskarer som legger trestokkene tett sammen.

Slik bygges flomdemperne

Flere etater i kommunen jobber sammen for å få på plass barrieren. Denne er i Skådalen.

Fra venstre: Bent Christen Braskerud (sjefsingeniør i Vann- og avløpsetaten), Knut Johansson (Nordmarka-ansvarlig i Bymiljøetaten), Esben Kirk Hansen (skogforvalter i seksjon Nordmarka i Bymiljøetaten ) og Linn Marie Heimberg (klimatilpasningsrådgiver i Klimaetaten – sammen med hunden Casia, som er veldig glad i både vann og stokker.

Vi bruker store trestammer, som står rett ved der vi ønsker å demme opp når det regner som mest. I tillegg finner vi store steiner i nærområdet. Vi bruker ikke store maskiner eller annet som kan gjøre skade på terrenget.

Ved å bruke naturlige terrengformasjoner vil noen enkle trestokker, plassert på riktig sted, gjøre at vi kan fordrøye (bremse opp/forsinke) masse vann i terrenget når det regner som mest. På den måten kan vi forhåpentligvis hindre for mye overvann og skade fra vannet lenger nede i byen.

Vi bruker enkle hjelpemidler som vinsj og spett, i tillegg til rå muskelkraft i arbeidet.

Skogforvalter i Bymiljøetaten, Esben Kirk Hansen.

Hvordan stokkene legges har mye å si. De skal ikke påvirke bekken til vanlig, kun når det kommer mye regn. Men da skal de også klare å holde tilbake store mengder vann. Det er viktig med en passe stor åpning under barrieren.

I tillegg må stokkene ligge tett sammen og være brede nok, slik at vannet holdes tilbake uten å erodere i kantsonen. Bekken er flomstor bare i noen timer når det har regnet mye. Dermed risikerer ikke skogen å bli oversvømt.

De lave barrierene er vanngjennomtrengelige. Vi legger stokkene så tett som mulig, likevel vil noe vann renne igjennom.

Linn Marie sjekker vannstanden i bekken ved barrieren med en målestokk.
Linn Marie sjekker vannstanden i bekken ved barrieren med en målestokk.
Trestokker som er lagt som en barriere i Lunnerdalen.
Trestokker som er lagt som en barriere i Lunnerdalen.
Vann som demmes opp av tre trestokker.
Vann som demmes opp av tre trestokker.

Sjekker vannmålere flere ganger i året

Vi ønsker å finne ut hvor godt denne enkle teknologien fungerer og har derfor plassert ut vannstandsmålere. Disse måler vannhøyden i bekken døgnet rundt.

Innimellom er vi ute for å sjekke vannhøyden og for å sørge for at de fungerer.

Her fra vårsjekk ved barrieren i Lunnerdalen.

Barriere i Lunnerdalen.

 

I første omgang handler det om å få gode erfaringer med pilotprosjektene i Skådalen og Lunnerdalen.

Her ser vi hvordan vannet demmes opp og fordrøyes i terrenget når det regner mye. Her fra Skådalen om høsten.

Når vi har fått bygget opp enda mer erfaring, kan kommunen kartlegge nye steder for flomdempende tiltak – og kanskje også oppskalere prosjektet – slik at vi får beskyttet byen vår enda bedre mot overvann og flom.

 

Vi krysser fingrene!