Kalde drag fra vinduene eller dårlig isolerte vegger og tak?

Får borettslaget ditt strøm på en lite energieffektiv måte?

Hva med belysningen? Er det LED-pærer som sparer strøm?

Av de byggene som er energimerket i Oslo, har over 60 prosent energiklasse E eller lavere.

Da kan det være mye å hente på strømregningen ved å gjøre tiltak for å energieffektivisere bygningen. Spesielt når vi vet at 80 prosent av energibruken i bygg i Oslo kommer fra elektrisitet.

Men hvordan går du frem hvis du bor i et borettslag eller sameie og vil kartlegge hvordan dere kan energieffektivisere?

 

 

Energirådgiver tak

Mange borettslag og sameier har lav energiklasse og det kan være penger å spare på å oppgradere bygningene.

Energirådgiveren ser muligheter og sikrer lønnsomheten

– En energirådgiver har kunnskapen som skal til for å finne de lønnsomme tiltakene, sier Heidi Nes, som jobber som nettopp energirådgiver i Ingenia.

Hennes jobb er å gi råd til borettslag og sameier om energieffektivisering, og kartlegger hva som er energityvene. – En energirådgiver jobber med dette til daglig, og kjenner teknologiene og mulighetene som finnes. Vi vil kunne gi gode råd om hvordan man går frem for akkurat ditt bygg.

I dyrtid med høyere strømpris, er det mange som merker det på strømregninga. Da er det flere ting som kan hjelpe, sier Nes.

– Hvis man har mulighet til å installere varmepumpe eller solcellepanel, kan det være mye å hente, ifølge Nes.

Energirådgiver vegg

Ytterveggene i typiske murblokker i Oslo kan være lurt å etterisolere for å få varmere hjem. Heidi Nes sin jobb er å gi gode råd.

Smarte energitiltak

 • Bygningskroppen: Etterisolering, skifte vinduer, tettelister i vinduer og dører, forbedre skjøtene mellom vegg og vindu/dør
 • Energiforsyning: Varmepumpe og solcelle
 • Ventilasjon: Det kan være mye å hente på å gjenbruke varmen fra avtrekket. For eksempel kan varmen overføres til luften eller til oppvarming av forbruksvann.
 • Belysning: Gamle lamper bør byttes ut med LED-belysning.
 • Effektstyring: Ved å styre det elektriske effektuttaket etter prisvariasjoner over døgnet, kan man for eksempel akkumulere varmt forbruksvann og lade elbiler når energiprisen er lav. Dette kan også bidra til at strømnettet ikke belastes mer enn nødvendig.
 • Energiovervåkning: Overvåking av energi kan vise hvor og når energien benyttes, og kan gi grunnlag til å foreta tiltak og justeringer.

Slik går du fram:

Heidi Nes har klare råd for hvordan du går frem og prosessen med en energirådgiver:

1 – Sjekk ut støtteordningene for kartlegging: Enova har støtteordning for kartlegging, som dekker halvparten av kostnadene. Nå lanserer også Oslo kommune en støtteordning som dekker resten. Det vil si at det å engasjere en energirådgiver nå vil være gratis for borettslag og sameier, fordi kostnadene dekkes 50/50 med støtteordning fra Enova og Oslo kommune.

2 – Engasjer et firma som har kompetanse på ENØK-tiltak. Ta kontakt med byggefirmaer og hør om de har kompetanse på det DU ønsker å undersøke med borettslaget. Ønsker du for eksempel å undersøke muligheten for å installere solceller, bør energirådgiveren ha kompetanse på det. Hvis det er isolasjon og vinduer, må de ha byggteknisk kompetanse. Hvis dere ikke vet hva som er mulige energieffektiviseringstiltak i borettslaget, be om at det gjøres en befaring sammen med energirådgiveren. På den måten kan dere sammen se og identifisere hvilke tiltak som bør undersøkes nærmere.

Når energirådgiveren er engasjert:

3 – Mulighetsstudiet: Energirådgiveren vil se på tiltak og kartlegge hva som er mulig for ditt borettslag. En mulighetsstudie viser oversikt over kostnader og om tiltakene er lønnsomme.

4 – Gjennomføring: Ønsker borettslaget å gå videre med tiltakene som energirådgiveren har kartlagt, starter selve prosjekteringen. Det lages en prisforespørsel eller et anbudsgrunnlag som entreprenørene bruker for å kunne gi tilbud på selve jobben som skal gjøres. Energirådgiveren vil her kunne bistå borettslaget hele veien med hva som behøves av prosjekteringsunderlag og byggesøknader, samt hjelpe borettslaget med oppfølging og ferdigstillelse av entreprenørens arbeid.

Les mer om Enovas støtteordning her.

 • Finn frem til en energirådgiver som oppfyller Enova og kommunens kompetansekrav.
 • Søk Enova om støtte.
 • Motta støttevedtak fra Enova.
 • Søk om klimatilskudd til energirådgivning. (lenke til tilskudsside)
 • Motta tilsagnsbrev fra Oslo kommune.
 • Inngå kontrakt med energirådgiver.
 • Etter energikartleggingen er gjennomført, sendes sluttrapport til Enova og Oslo kommune.
 • Støtten utbetales fra Enova og Oslo kommune.

Derfor støtter kommunen energikartlegging

Fra før støtter Enova halvparten av kostnadene for borettslag og sameier som leier inn en energirådgiver. Selv med denne støtten, er det fortsatt såpass dyrt å gjennomføre energikartlegginger at mange lar være.

En stor andel av boligene i Oslo er dårlig isolert og er lite energieffektive. Denne energisløsingen gjør det vanskeligere for Oslo å nå klimamålene sine. Å energieffektivisere boligene vil få ned det totale energiforbruket i Oslo. Eldre bygg utgjør den største delen av bygningsmassen i Oslo i dag og representerer dermed det største potensialet for energieffektivisering, viser Virkemiddelanalysen for energi i Oslo.

Kommunen har derfor bestemt seg for å dekke kostnadene for energirådgivning som i dag ikke dekkes av Enova. Det betyr at det blir gratis å for borettslag og sameier å hente inn råd om hva de kan gjøre for å kutte i energibruken.