Group 2 Copy

Nettverksmøte: 10 år igjen – hva nå?

Tekst Ingunn Lie

Nettverksmøte 3. mars kl. 8-12 på Nationaltheatret konferansesenter.

I årets første nettverksmøte skal vi gå i dybden på utvalgte satsingsområder innen klimastrategien. Temaer som vare- og nyttetransport, bygg og anlegg, sirkulærøkonomi og klimaledelse står i fokus. Gjennom parallellsesjoner skal dette møtet være starten på et spissere samarbeid om tiltak innen disse områdene.

Program

08.00-08.30
Frokost, registrering og mingling

08.30-09.30:  Plenumssesjon
Byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad kommer og gir en oppdatering på klimastrategi og klimaarbeidet fremover, og Klimaetatens direktør Heidi Sørensen gir Osloperspektivet på Klimakur 2030. På agendaen står også klimaledelse og oppdatering fra kommunens klimaarbeid, med nyheter om bl.a. tilskuddsordninger.

09.30-11.30:  Parallellsesjoner

  • Vare- og nyttetransport: Utviklings- og kompetanseetaten forteller om kommunens nylig vedtatte klimakrav til transport, og Mixmove deler erfaringer fra nyskapende samlastprosjekter i Nederland. Også Bymiljøetaten kommer og forteller om bl.a. arbeidet med dedikerte parkeringsplasser og laste- og losselommer.
  • Bygg, anlegg og eiendom: Entra deler erfaringer fra byggingen av Norges mest ambisiøse ombruksbygg, og Futurebuilt forteller om neste generasjons Futurebuilt-prosjekter. Dessuten kommet Utviklings- og kompetanseetaten for å fortelle om de nye klimakravene til bygge- og anleggsprosjekter – og Klimaetaten forteller om en ny tilskuddsordning til mulighetskartlegging for utslippsfri anleggsplass.
  • Avfall og sirkulære løsninger: Ragn-Sells gir sitt perspektiv på barrierene for en sirkulær økonomi (TBC), og BAMA forteller om sitt arbeid med å optimalisere bruk av plastemballasje. Bymiljøetaten gir innblikk i hva den nye forbruksstrategien betyr for næringslivet, og oppdaterer på Plastmanifestet.

I alle sesjonene blir det også erfaringsdeling og diskusjoner om tiltak og barrierer sammen med aktuelle enheter i kommunen. I tillegg til Klimaetaten deltar Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Utviklings- og kompetanseetaten (med ansvar for anskaffelser).

11.30:  Oppsummering og felles lunsj

Du melder deg på her!

Dette møtet er kun for medlemsvirksomheter i Næring for klima.