Nettmøte: Reisevaner i endring

24. september kl. 09:00 – 11:00

Hvordan kan vi utnytte momentum til å skape varig endring til mer bærekraftige reise- og arbeidsmønstre?

Reise- og arbeidsvanene til Oslofolk er i endring.

Hjemmekontor har for mange blitt den nye normalen. Ansatte hopper sømløst fra møte til møte med kolleger fra innland og utland på digitale plattformer. Sykkeltrafikken i byen er i eksplosiv vekst. Samtidig har flyreiser til og fra Gardermoen stupt. Men hvordan vil bildet se ut gjennom gjennom vinteren og på lengre sikt?

Reising til og fra jobb står for en betydelig andel av klimagassutslippene i Oslo. Inkluderer vi også de indirekte utslippene fra tjenestereiser med fly, er det klart at endring i reisevaner har potensial for betydelige utslippskutt i både direkte og indirekte utslipp.

Koronasituasjonen har vist oss at det er mulig å endre reisevaner raskt. Vi står på et vippepunkt der vi akkurat nå har momentum til å endre reisevaner i mer klimavennlig retning for fremtiden – eller falle tilbake til mer privatbilisme og dagsturer med fly. Oslos arbeidsgivere kan tilrettelegge for og forsterke nye, gode vaner gjennom koronavinteren og videre. Hva skal til for å lykkes?

Næring for klima arrangerer møtet i samarbeid med Ruter.

Program for møtet

09:00 – 10:10

  • Byråd Lan Marie Berg innleder
  • Ruter v/ adm.dir. Bernt Reitan Jenssen oppdaterer oss på mobilitetssituasjonen i Oslo
  • Klimaetaten orienterer om tilskuddsordninger for smart reise
  • Medlemmer i Næring for klima deler erfaringer fra konkrete tiltak med digitale løsninger og reisetiltak

10:10 – 11:00

  • Vi diskuterer hvordan bedrifter kan tilrettelegge best mulig for klima- og smittevennlig hverdag fremover

Meld deg på her.