Nettmøte: Bærekraftig mat

14. oktober kl. 14:00 – 15:30

Oslo har et mål om å redusere sitt bidrag til utslipp utenfor kommunen (indirekte utslipp), og skal legge til rette for redusert og mer klimavennlig forbruk hos innbyggere og næringsliv. Dette innebærer blant annet at Oslo kommune vil jobbe for mindre matsvinn, tilrettelegge for mer klimavennlig kosthold, og hjelpe innbyggerne til å ta klimavennlige forbruksvalg.

På samme måte spiller bedrifter og andre virksomheter en rolle i arbeidet for mer bærekraftig mat. Mange bedrifter har egen kantine, og kan påvirke gjennom å stille tydelige krav til kantineleverandør og andre matleverandører. Enda viktigere er kanskje ringvirkningene som bedrifter kan skape gjennom å øke bevisstheten om bærekraftig mat hos sine ansatte.

Program

  • Finansbyråd Einar Wilhelmsen forteller om kommunens ambisjoner og planer innen temaet
  • Kommunen v/ Bymiljøetaten og Utviklings- og kompetanseetaten orienterer om pågående arbeid i Oslo
  • Bymiljøetaten og Sodexo forteller om hvordan det gikk når kommunen startet med seg selv og egen kantine
  • Matvett og Næringslivets hus deler erfaringer med innovative tiltak for møtemat og arrangementer
  • Kan en burgerrestaurant drives bærekraftig? Døgnvill Burger snakker om leverandørvalg og om veien til en vegetarmeny som også ikke-vegetarianere foretrekker

Det blir også mindre grupper der temaene fra de tre casene over utforskes mer i dybden.

Meld deg på her.

Matens rolle innen bærekraft og klima

FNs bærekraftsmål 12.3 er å «Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting». Klimakur 2030 klassifiserer tiltakene «Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk» og «redusert matsvinn» i laveste kostnadskategori, med stort reduksjonspotensial. Byrådet i Oslo vil blant annet lage en handlingsplan for et mer plantebasert kosthold og betydelig redusere kjøttforbruket i Oslo samt støtte opp under aktører som bidrar til å redusere matsvinnet i Oslo. Siden 2017 har Oslo kommune deltatt i prosjektet KuttMatsvinn2020 og gjennom det globale klimanettverket C40 Food Systems Network og Good Food Cities Declaration har Oslo forpliktet seg til å redusere kjøttforbruket og føre en matpolitikk i tråd med “plantetary health diet” innen 2030.

 

Her kan du lese mer om Oslos arbeid med bærekraftig mat:

Byrådserklæringen – Bærekraftig og sunn mat

Framtidens forbruk – strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030 – Mat

Good Food Cities Declaration

Planetary Health Diet

KuttMatsvinn2020

Klimakur 2030