Klimanudging

Sammen med Klimapartnere Viken og Klimapartnere Rogaland inviterer Næring for klima til et spennende og matnyttig seminar om klimanudging 12. april kl. 9:00-10:30. Nudging kan brukes til å gjøre det enklere å ta mer klimavennlige valg. I denne workshopen lærer dere om nudging som verktøy for å redusere klimagassutslipp, inkludert en metode for å gjennomføre og
teste nudge.

Nyere atferdsforskning viser at beslutninger påvirkes i stor grad av hvordan ulike alternativer framstilles, og av hva andre i våre omgivelser velger. Denne kunnskapen er bakgrunnen for teorien om nudging som et verktøy for å forbedre menneskers valg.

En nudge er et lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Man støter på nudging i matbutikkene og på avfallssorteringen. Andre eksempler er skjemaer for strømavtaler med ferdig avkryssede ruter for grønn leverandør, printere forhåndsinnstilt på dobbeltsidig utskrift, eller når lokale varer blir tydelig eksponert i butikken.

Nudging er et supplement til økonomiske insentiver, påbud og forbud, og kan i noen tilfeller være mer effektivt for å redusere klimagassutslipp enn disse virkemidlene. Transport, matvalg, matsvinn og offentlige anskaffelser er eksempler på områder hvor ulike nudge kan være nyttige for å redusere utslipp.

Du vil få kunnskap om
  • Verktøy og metoder slik at du kan jobbe med nudging i egen organisasjon.
  • Gode eksempler på nudge som er gjennomført i Norge og internasjonalt for å redusere
  • klimagassutslipp.
  • En innføring i hva nudging er, og sentrale begreper fra atferdsforskningen.
  • Hvordan klimafiendtlige atferdsmønstre kan identifiseres, analyseres og møtes med tiltak
  • som gjør det enkelt å velge rett. Hvordan måle effekten av nudge.
  • Metode for å gjennomføre og teste nudge i egen virksomhet.
Foredragsholdere

Mona Nilsen er seniorrådgiver i NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning. Mona har vært rådgiver for en rekke kommuner og fylkeskommuner når det gjelder klimakommunikasjon, medvirkning og kunnskapsformidling. Hun jobber med flere konkrete prosjekter innenfor bruk av nudging, bl. a for reduksjon av matsvinn, økt kildesortering og redusert energiforbruk. Mona er opptatt av at klimakommunikasjonen og nudging er viktige verktøy for atferdsendring.

Sigrid Møyner Hohle, PhD er rådgiver innen klimapsykologi og kommunikasjon i ENDRAVA, et konsulentselskap som hjelper offentlige og private virksomheter å kutte klimagassutslipp. Gjennom master- og doktorgrad i psykologi har hun spesialisert seg innen nudging, klimakommunikasjon og beslutningspsykologi. Hun har ekspertise i hvordan å teste effekten av nudge, og brenner for effektiv klimakommunikasjon. Hun har tidligere jobbet som journalist i Dagsavisen og som frilanser.

Påmelding

Workshopen vil holdes digitalt på Teams, og krever forhåndsregistrering. Påmeldingsfrist er 9. april.
Klikk her for påmelding.