Arbeidsmøte: Avfallsutredning

Møte i arbeidsgruppen for avfall og sirkulære løsninger

I møtet før sommeren fortalte vi om avfallsutredningen som Oslo kommune skulle i gang med. Utredningen skal legge grunnlaget for tiltak som tar oss mot et avfallssystem uten utslipp av klimagasser og med 65 % materialgjenvinning innen 2030. Arbeidet er nå godt i gang, og vi følger opp med et arbeidsmøte der arbeidet så langt presenteres. Videre ønsker vi deres innspill på viktige deler av utredningen der næringslivet spiller en sentral rolle. Også Emballasjeforeningen kommer og forteller om sitt arbeid for sirkularitet gjennom verdikjeden for emballasje.

Videre agenda publiseres her snarlig.

Ønsker du å delta, men har ikke mottatt innkalling?
Ta kontakt med oss.