Gravemaskinene lader i lunsjpausen

På Nordstrand er det mange byggeplasser nå, men én er litt annerledes enn de andre. Ved hjelp av en mobil ladekontainer kan mye av drifta gjennomføres utslippsfritt når Oslobygg utvider ungdomskolen. 

Tekst Rikke Dahl Monsen Foto Rikke Dahl Monsen og Magnus Lundstein

 

Den mobile ladekontaineren ser kanskje ikke så spennende ut, men den er altså en av stjernene på denne byggeplassen. Takket være den, har de nok elektrisitet til å lade to store el-gravere. Et par måneder etter oppstart har de allerede spart klimagassutlipp tilsvarende omtrent 4 500 liter diesel! 

Om han savner dieselaggregatet? – Det er jo litt kult at ting brummer, svarer Mats Erik Vatne, prosjektleder i Varden Entreprenør. Men det er også ganske deilig at de er stille.  Han leder arbeidet på byggeplassen, og kan fortelle at de ikke har behøvd å endre mye på rutinene etter omlegging av drifta til elektriske maskiner.  

Mann med hjelm foran ladekontainer

Mats Erik Vatne, prosjektleder i Varden Entreprenør.

– Vi lader gravemaskinene i lunsjpausene, sier Vatne. Han mener den største fordelen med mobil ladestasjon er at de får drift på anleggsmaskinene hele arbeidsdagen, og dermed god produktivitet på byggeplassen.  

– Ladekontainerne er veldig viktige for utslippsfri drift, forteller Christoffer Venås fra Oslobygg. Det er de som gjør at vi i framtida kan drive disse utslippsfrie byggeplassene. Det er unødvendig å bygge masse infrastruktur for dette midlertidige behovet, og da er ladekontaineren stjerna. 

Mann med blå hjelm

Christoffer Venås, rådgiver for bærekraft og innovasjon i Oslobygg.

Skoleutvidelse med ambisjoner 

Oslo kommune skal utvide Nordstrand ungdomsskole fra en skole med 3 klasser på hvert trinn til 4 klasser per trinn. I tillegg skal det bygges en autismeavdeling for 19 elever på autismespekteret. Dette vil bli et byomfattende tilbud, som kommer alle Oslos innbyggere til gode.  

Nybygget vil bli oppført i tre, og skal ha solceller og sedumtak. Deler av konstruksjonen er i massivtre, og det skal etableres energibrønner. Dette vil komme skolen til gode, fordi bygget blir mer energieffektivt, og noe som bidrar til at skolen klarer å varme seg selv opp. 

Fra 2025 skal alle bygge- og anleggsarbeider på oppdrag for Oslo kommune gjennomføres utslippsfritt. Og i 2030 skal hele Oslos byggenæring være utslippsfri.   

Når Oslobygg skulle velge hvem som skulle bygge skolen, var derfor miljø- og energikrav viktige. Et av kravene var fossilfri byggeplass, som innebærer at alle maskiner skal være elektriske eller gå på fossilfritt drivstoff. 

Venås kan bekrefte at de utslippsfrie løsningene fungerer godt.
– Vi synes leverandørene løser dette på en veldig god måte, sier han. Jeg tenker at det å være nabo til en utslippsfri byggeplass må være mye bedre enn å være nabo til en vanlig byggeplass. Du får mindre støy, og det er et renere miljø. 
 

Kort om ENOVAs tilskuddsordning Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner 

  • Tilskuddet gis til investering i en mobil ladestasjon for elektriske anleggsmaskiner.  
  • Støtteordningen er rettet mot aktører i bygge- og anleggsbransjen, som maskinentreprenører, utleieselskap og energitjenesteleverandører.   
  • Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til 2 millioner kroner per søknad.   
  • Støtteordningen er tidsavgrenset, og vil avsluttes ved utgangen av 2024. Ved hver søknadsfrist vil det være konkurranse om midlene.   

For 2023 gjelder følgende søknadsfrister: 

  • 23. mai 2023
  • 19. september 2023 
  • 24. november 2023