Bysykler med piggene ute

Visste du at bysyklene har fått piggdekk – og at det bare koster 29 kroner i måneden å bruke dem? For Markus Undlien (25) betyr det at han nå kan debutere som vintersyklist.

Tekst Irene Bergwitz-Larsen Foto Per Christian Lind

Da Undlien oppdaget at abonnementet på bysykler med piggdekk var subsidiert, bestemte han seg umiddelbart for å prøve vintersykling.

– Jeg har aldri syklet med piggdekk før, og opplevelsen så langt er god. Jeg hører metallpiggene treffe asfalten, og lyden er litt annerledes, men det er ellers liten forskjell på opplevelsen, sier han og legger til at det føles tryggere å sykle med pigger dersom det er glatt føre.

piggdekk

Flittig bruker

Den unge Oslo-borgeren bor på Majorstua og beveger seg mye rundt i sentrum. Han bruker bysykler når han skal på jobb, skole, gjøre ærend, møter venner eller besøke foreldre. Det har han gjort helt siden 2013, og ekstra flittig i 2020, da alle ble oppfordret til å kutte ned på bruken av kollektivtransport. Undlien benytter som regel bysyklene i situasjoner der han ellers ville kjørt kollektivt.

portrett mann

Markus Undlien

– Det er en morsom måte å forflytte seg på. For meg er det nok aller viktigst at det er praktisk. Det er deilig å slippe å bekymre seg for at sykkelen skal bli stjålet, forteller han.

Undlien har en egen sykkel parkert i boden, men den er hovedsakelig i bruk når han skal sykle i marka. Syklisten nøler ikke med å oppfordre andre til å prøve bysyklene, selv om han tror noen vil være skeptiske til vintersykling.

Bysykler med piggdekk

1000 av bysyklene i hovedstaden har fått piggdekk i vinter.

  • Alle stasjonene vil i utgangspunktet være åpne.
  • Tilbudet er initiert og finansiert av Oslo kommune som et koronatiltak for å gi innbyggerne et godt og tilgjengelig alternativ til kollektivtransport og bil i vinter.
  • Prisene er subsidiert for å gjøre tilbudet tilgjengelig for flest mulig. Månedsprisen er 29 kroner.
  • Dette er et lavterskeltilbud til de som sykler av og til, og som ønsker å prøve vintersykling.
  • Tiltaket skal evalueres med en brukerundersøkelse blant de som har gjennomført turer.
  • Det er enkelt å bli abonnent på bysykler i Oslo – det er bare å laste den Oslo bysykler-appen på mobiltelefonen og registrere seg.

Kilde: Bymiljøetaten i Oslo kommune

– Det er et bra tilbud som er verdt å prøve. Det er billig, sunt, gøy og miljøvennlig, sier han entusiastisk.

25-åringen har kun én ting å utsette på ordningen med bysykler, og det gjelder først og fremst i sommerhalvåret.

– Det er vanskelig å finne sykler på stativene i utkanten av bykjernen, som Majorstua, St. Hanshaugen og Torshov, i rushtiden. Etter at vintersesongen startet, har jeg merket at jeg som regel finner bysykkel på nærmeste stativ, legger Undlien til.

Vil forlenge sykkelsesongen

Det siste året har det vært flere syklister enn noen gang i Oslos gater, ifølge Heidi Tomten, avdelingsdirektør for Gange, sykkel og kollektiv i Bymiljøeteaten. I høstmånedene 2020 ble det registrert 53 prosent flere sykler over sykkeltellerne sammenlignet med året før.

– Det er flere som sykler gjennom vinteren for hvert år. Vi ønsker å få med oss flere av de nye syklistene på å forlenge sesongen og sykle i vinter. Piggdekk på bysyklene kan bidra til det, forteller avdelingsdirektøren.

Det er Bymiljøetaten i Oslo kommune som både står bak initiativet med bysykler i vintersesongen, og som subsidierer tilbudet. De så det som et viktig tiltak for å lette trykket på kollektivtransporten i Oslo.

– Dette er ett av flere koronatiltak for å få flere til å velge sykkel framfor kollektivtransport og bil i vinter. Bysyklene er et lavterskeltilbud til dem som sykler av og til, sier Tomten.

Vil nå de uerfarne

Nå vil de gjerne at de som bruker bysyklene i sommerhalvåret skal fortsette med det gjennom vinteren. De håper at initiativet med vinterdekk kan bidra til at folk velger bysykler i stedet for å benytte kollektivtransport eller bil. De ønsker også å nå ut til en ny gruppe;

– Vi vil nå dem som har begynt å sykle i år og som ikke har prøvd å sykle på vinteren før. Nå kan Oslo-borgerne på en enkel og billig måte teste om dette er noe for dem, forklarer Tomten.

piggdekk til vintersykling
På sykkel
Med rett dekk blir vintersykling lett

Hun mener at en del er bekymret for vintersykling, og de ønsker å avkrefte myten om at det er skummelt å sykle på glatt føre.

Piggdekk fungerer veldig godt på glatte veier. Vi har delt ut piggdekk til nye vintersyklister i flere år, og responsen viser at piggdekk øker tryggheten for syklister, sier hun.

Det er heller ingen grunn til å bekymre seg for tungt sykkelføre og mye snø. Når Bymiljøetaten ønsker at flere skal sykle på vinteren, ser det viktigheten av at veinettet måkes og feies spesielt godt.

– Hovedregelen er at hele veibredden inkludert kjørebane, sykkelfelt og fortau skal ha barveistandard. I år brøytes 120 km av sykkelveinettet ekstra godt, forsikrer Tomten.

Enkelt med vintersykling

Øyvind Olsen er driftsansvarlig i UIP, som eier og driver bysyklene i Oslo. Han forteller at det er 1000 tilgjengelige bysykler i vinter, sammenliknet med 3000 ellers i året. Alle stativene vil i utgangspunktet være åpne, men de fleste syklene vil finnes i sentrum.

vintersykling: stativ med bysykler

– Jeg tror det er mange som kvier seg på å sykle på vinteren, men det er et veldig godt tilbud og initiativ for sånne som meg, sier Markus Undlien som nettopp har begynt å bruke bysykler med piggdekk.

– Hvor ofte flytter dere syklene ut fra sentrumskjernen?

– Vi har flere skift ute hver dag som flytter sykler. De justerer rutiner ut fra pågang, vær og andre faktorer, forteller han.

De har tidligere hatt en mindre og lukket pilotgruppe med bysyklister på vinterstid, men dette er første sesongen der bysykler med vinterdekk er tilgjengelige for alle.

– En del, selv de som sykler mye ellers i året, ser på vintersykling og sykkel med piggdekk som noe litt fremmed og skummelt. Tanken er å senke terskelen for å prøve vintersykling gjennom å tilby det billig på bysykkel, så du ikke behøver å kjøpe og skifte dekk på egen sykkel, sier han.

Olsen legger til at det er svært enkelt å teste bysykler med vinterdekk for dem som ønsker det.

– Du laster ned appen, registrerer deg og aktiverer et månedsabonnement for bare 29 kroner, så er du i gang! Det tar mindre enn to minutter, slår Olsen fast.vintersykling: mann på bysykkel