Nå blir også turbusser elektriske

En nesten stillegående elbuss frakter elevene gjennom byen mens skolen bygges om. Nå skal det bygges hurtigladere, slik at flere av Oslos busser kan bli utslippsfrie.

Tekst Ellen Omland Foto Ellen Omland

– Skal vi kjøre elbuss i dag?

Den 6 år gamle gutten hopper opp når bussjåfør Frode Lillebø stiger ut av bussen. Ruseløkka skole er under ombygging og elever derfra skysses for tiden mellom Vollebekk skole og Ruseløkka. Skoledagen er over, og elbussen står og venter. Skoleelevene vet det kanskje ikke selv, men de er en del av et grønt skifte i tungtransporten i Oslo. Oslobuss er det første selskapet som kjører elbuss i Oslo utenom Ruters busstilbud.

Ruters elektriske busser

  • Ruter skal være helt utslippsfrie i 2028. I 2021 skal det kun brukes fornybar energi i kollektivtransporten.
  • I dag er 156 elbusser i drift i Oslo og på Romerike.  I sommer kom 41 nye elbusser i drift i bydel Vestre Aker og Asker.
  • Flere av de tyngste bylinjene kjøres med kapasitetssterke leddbusser. Dette gir mindre støy og bedre luftkvalitet.
  • De neste årene vil det komme langt flere elbusser på veiene, når nye busskontrakter starter opp i Oslo Sør og Oslo Indre by.

Kilde: Ruter

Bussen fylles opp og bussjåfør Lillebø er klar til å kjøre.

– Den største forskjellen mellom en elbuss og fossil buss er rekkevidden. Men jeg har aldri opplevd rekkeviddeangst, ennå. Vi har ikke utfordret skjebnen heller, for å si det sånn, sier Lillebø.

40 mil kan bussen kjøre før den må lade. En annen forskjell, når den tunge doningen beveger seg på veien, er at man hører alt av foringer og dempinger i bussen bevege seg. I starten kan man lure på om noe er galt, men slik er det å kjøre elbuss.

elbuss

Ved Vollebekk skole er elevene klare for å bli med Frode Lillebø tilbake til Ruseløkka.

Man skulle trodd at en stille buss ville gjøre arbeidshverdagen mer behagelig for en bussjåfør, men da må man tro om igjen. En buss full av skoleelever er aldri stille!

– Men vi må jo kjøre pent da, vi har jo kostbar last i bussen.

Elbuss gir bedre muligheter

– Vi ønsket å være med på det grønne skiftet, sier styreleder og eier av Oslobuss, Svein Busch Iversen, om hvorfor de har investert i fire elbusser.

Svein Busch Iversen, styreleder og eier av Oslobuss står foran en av de fire elbussene selskapet har investert i.

Allerede i 2016 begynte de å se på muligheten for å skaffe elbusser, da de skjønte hvilken vei det gikk. De måtte finne en erstatning for dieselbuss, og så at i løpet av 5 til 10 år vil det være el som gjelder.

– Miljøaspektet ved elbuss er viktig for oss, forklarer Iversen, men det er også viktig i anbudskonkurranser, hvor elkjøretøy blir vektlagt høyt.

Når Oslobuss leverer inn tilbud i anbudskonkurranser merker de at det særlig er det større bestillerne som spør om hvilke klimafordeler Oslobuss har. Å kunne tilby elbuss gir oss et markedsfortrinn, mener Iversen. Han nevner blant annet Oslo kommune, som har vektet elkjøretøy høyt når de har kjøpt skoletransport, og dermed banet vei.

elbuss

Her er ladestasjonen til elbussene. Det fungerer som en vanlig ladestasjon for privatbil, men med kraftigere kabel.

– Elbussen er dyr i innkjøp, og vi har fått støtte fra Enova, som bidrar noe. Men vi mener driftskostnadene er betydelig lavere enn på dieselbusser. I tillegg tror vi at levetiden på bussen er lenger. En dieselmotor må byttes ut etter fem år, mens vi tror en elbussmotor holder lenger.

En elbuss koster nå det dobbelte av en dieselbuss, men når flere selskaper får øynene opp for elbuss, vil prisene gå ned, tror Iversen.

Klimabudsjettet
Her kopierer de Oslo for å kutte utslipp

Hurtigladere for turbusser og lastebiler

I klimabudsjettet for 2021 foreslår byrådet å etablere hurtigladere i byen for lastebiler og busser som ikke er en del av den ordinære kollektivtrafikken under Ruter. Dette gjelder turbusser, flybusser og ekspressbusser. Disse bussene står for utslipp av 15 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig innenfor bygrensa. Det er om lag halvparten av utslippene fra busser i Oslo. Hurtigladere kan bidra til en raskere omstilling til elektriske busser.

Astrid Ståledatter Landstad er klimarådgiver i Klimaetaten i Oslo kommune

– Hurtigladere for lastebiler og busser er et tiltak for få de selskapene som ikke har elbusser til å komme over barrieren med å investere i ladeinfrastruktur, sier Astrid Ståledatter Landstad, klimarådgiver i Klimaetaten, Oslo kommune.

Hun er oppdragsgiver for en rapport som Multiconsult har laget på oppdrag for Klimaetaten. Rapporten avdekket blant annet et behov for lademuligheter for busstransporten.

– Det er viktig å gjøre tiltak overfor bransjen, fortsetter Landstad, og sier at Oslobuss vant anbudet med å kjøre skoleelever nettopp fordi de har elbusser.

– Hvis vi skal klare å få flere til å gjøre det samme, må vi legge til rette for hurtigladere i byen.

Drømmer om lengre turer

Elbussen er snart ferdig med dagens runde. Men bussjåfør Lillebø skulle gjerne kjørt lenger med elbussen.

elbuss

Frode Lillebø er ikke bekymret for rekkevidden når han kjører elbuss i Oslo.

– Drømmen er å kunne bruke elbuss på lange turstrekninger, som til Danmark og Sverige, sier Lillebø.

En bussjåfør har krav på hvile i 45 min hvert 4,5 time. Derfor vil logistikken fungere med nødvendige ladestopp, ifølge Lillebø.

– Men det krever en investering, sier han, og legger til at han tror folk heller vil velge en transportform som er miljøvennlig.

Reisetiden for passasjerer blir uansett ikke så mye lenger. I mellomtiden er det skolebarna i Oslo som er først ute med å være passasjer på en tur-elbuss.

Klimabudsjettet for 2021, utslippsfri anleggsplass i Olav Vs gate
Klimabudsjettet
Slik skal trafikk, bygging og avfallsforbrenning gi mindre utslipp