Group 2 Copy

Elvarebiler betaler bompenger i under ett år

Nå må også elvarebiler betale i bomringen, men det varer ikke lenge. Allerede neste år kan de juble – da kan de kjøre gratis gjennom.

Tekst Ellen Omland Foto Oda Hveem

Hittil har det vært gratis, men fra 1. juni må Saqi Ishaqs arbeidsgiver betale når han kjører elvarebilen gjennom en av Oslos bommer. Ishaq leverer renholds-, papir- og engangsprodukter for Maske, som satser på utslippsfri varelevering i Oslo.

Også elektriske personbiler får nå en avgift i bomringen. Takstene for elbiler og elvarebiler blir like, og er lavere enn for biler med fossilt drivstoff.

1.mars neste år kommer imidlertid en ny endring:
  • Takstene for elbiler skal økes når trinn 3 av Oslopakke 3 innføres.
  • Samtidig skal elvarebiler slippe helt å betale bompenger.

Dette ligger inne i handlingsprogrammet som styringsgruppa for Oslopakke 3 har blitt enige om. Dermed har de som vurderer å investere i elvarebil fått enda en gulrot.

Vil ha flere elvarebiler

electric vanFor å få flere til å velge elvarebil framfor fossil varebil har Oslo kommune innført flere tiltak som skal gjøre varetransporten i Oslo utslippsfri. Håndverkere og andre næringsdrivende som velger elektrisk blir belønnet med egne ladepunkter, parkeringsplasser og vareleveringslommer.

Og nå blir de også tilgodesett i bomringen fra neste år.

I løpet av få år skal mange varebiler i Oslo elektrifiseres, og flere av tiltakene som innføres er et resultat av gode innspill fra næringslivet.

Se fordelingen av drivstoffteknologi på nye varebiler i Oslo

TRANSPORT

Styringsgruppa i Oslopakke 3 ønsker nulltakst for lette elektriske varebiler i minimum tre år f.o.m. neste år. Bompenger kan gjeninnføres når omsetning og passeringsandelen av elektriske varebiler i bomringen har nådd et visst nivå, tilsvarende som for lette elektriske biler.

Dette må vedtas i Oslos bystyre og Akershus fylkesting, og det er stor sannsynlighet for at forslaget til handlingsprogram går gjennom.

Zabihullah Akbari kjører elektriske varebiler.
Smarte folk
– Har ikke angret et sekund etter at vi byttet til elvarebiler

Betaler det samme som elbiler

Elvarebiler betaler på det meste 8 kr per passering med autopassbrikke og 10 kr uten autopassbrikke når de nye bomstasjonene innføres 1. juni. Det er forskjellig takster i bomringen Bygrensen, Osloringen og Indre ring.

Samtidig blir det dyrt å kjøre diesel- eller bensinvarebil etter 1. juni. Fra 1. juni må en varebil med Euro V eller eldre standard i rushtiden betale 101 kr i Indre ring, Osloringen eller Bygrensen. Utenom rushen må samme varebil betale 86 kroner. En varebil med Euro VI standard må betale 69 kroner i rushen og 53 kroner utenom rushen.

 

Posten har over 1200 elektriske kjøretøy så langt, og et mål om helt utslippsfri transport innen 2025.

Ønsker flere fritak

Politikerne i Oslo og Akershus ønsker også at kjøretøy som bruker biogass kan få redusert bompengetakster. Styringsgruppa for Oslopakke 3 har vedtatt at biogassdrevne kjøretøy skal få rabatt, og Vegdirektoratet skal nå kartlegge hvordan dette skal håndteres og kontrolleres. Dette vil først og fremst bidra til å redusere utslippene fra de tyngste kjøretøyene.

Bom, Furuset
Smart reise
Dette koster det i de nye bommene

Satser på grønn nyttetransport

Oslo kommune (Klima- og energifondet) har to tilskuddsordninger som skal bidra til økt andel elvarebiler i trafikken:

  • Den ene gir fortløpende tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler i bedrifter. Tilskuddet utgjør maksimalt 30 % av godkjente kostnader, oppad begrenset til 15 000 kroner per muliggjorte ladepunkt. Hver bedrift kan få tilskudd til å muliggjøre maksimalt 10 ladepunkter
  • Den andre ordningen gir tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos yrkessjåfører med el-varebil.  Tilskuddet er 10 000 kroner per ladestasjon, begrenset til 50 % av godkjente kostnader. Det gis kun tilskudd til én ladestasjon per søker.