Til topps i miljøhovedstadsåret

2019 blir fullt av grønne opplevelser for byens innbyggere. Hele året vil det være arrangementer over hele byen – også på takene!

Tekst Mari Fossheim Foto Oda Hveem

Oslo har tatt på seg den gule ledertrøya i det grønne skiftet, og 2019 er året lederskapet skal vises frem.

I skarp konkurranse med 13 andre byer har Oslo blitt kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. En tittel som både trigger og forplikter. Miljøhovedstadsåret vil sette preg på byen med et tettpakket, svært allsidig og engasjerende program for innbyggere, næringslivet, kunnskapsmiljøer og internasjonale krefter.

Fra tak til tak

Med på moroa er Oslo Takfestival. En festival som skal vise fram byens femte fasade, nemlig taket, som en høythengende sosial møteplass og grønn lunge med frisk luft. Nabolagshager går i spissen og inviterer til en leken festival under åpen himmel med støtte av aktører som Aspelin Ramm.

– Tak er ikke alltid tilgjengelig for allmennheten. Vi vil derfor stille våre tre tak til disposisjon og i tillegg mobilisere andre takeiere av byens mange takhager til dette arrangementet. Vi ser for oss å arrangere konserter og filmfremvisninger hvor publikummerne har festivalpass og får tilgang til de ulike takene, forteller Kenneth Harstad , prosjektleder i Infill/Aspelin Ramm.

Byen har løsningen

Oslo vokser raskt. Innen 2030 vil byen ha nesten 100.000 nye innbyggere. Den samme trenden ser vi i byer verden over. I dag bor halvparten av verdens befolkning i byer. Om noen få tiår vil tallet være to tredeler.

For noen år siden inviterte Infill og Aspelin Ramm til en minneverdig åpningsfest og konsert på den vakre og bugnende takhagen til Dælenenggata 36.  Da oppdaget de at taket er en ypperlig intimkonsertarena.  Målet er å gi folk tilgang til Oslos mange vakre tak og vise at taket kan brukes til mer enn ventilasjonsanlegg.

– Takhager er miljøvennlige innslag i byen og bidrar til renere luft. Dette taket tar i mot regnvann på en bedre måte enn vanlige tak.  Takhager gir også taket lenger levetid, og utsikten herfra er jo formidabel, smiler Harstad og peker utover byen.

– Det skal de som deltar på Oslos Takfestival få oppleve.

Hele byen drar lasset i miljøhovedstadsåret

Utsikten fra Oslos tak gir definitivt et nytt perspektiv på byen, noe også resten av miljøhovedstadsprogrammet skal sørge for å gjøre.

Anita Lindahl Trosdahl, prosjektleder for Europeisk Miljøhovedstad

– Oslo kommune har engasjert befolkningen, næringslivet, organisasjoner og andre aktører som vil bidra til å fremme et grønt byliv. Alle har kunnet bidra med å fylle året med spennende innhold, lover Anita Lindahl Trosdahl. Hun er  prosjektleder for Europeisk Miljøhovedstad 2019, og legger til:

– Programmet blir tettpakket, engasjerende og noe for alle, både for små og store, for byens befolkning og fagmiljøer i inn-og utland.

Hun gleder seg til å vise resultatet av dugnaden, men presiserer at det ikke bare handler om å vise fram et spennende program.

I Brooklyn dyrkes det tonnevis av grønnsaker i takhager
Oslo i verden
Byfolk med åker på taket

– Vi vil se konkrete resultater av dette året. Miljøhovedstadsåret handler om å spre kunnskap for å øke takten og innsatsen i den grønne omstillingen i byen vår. Vi må jobbe sammen for å redusere overforbruket av ressurser, hindre mer plast fra å havne i fjorden og bevare det biologiske mangfoldet i byen vår,sier Trosdahl og trekker frem en rekke store positive og målrettede tiltak inspirert av miljøhovedstadsåret.

Mange er godt i rute med det grønne skiftet, og akselererer innsatsen mot 2019

Anita Lindahl Trosdahl

– Vi har satt oss hårete mål, og mange aktører er allerede godt i gang. OBOS ønsker å starte byggingen av et forbildeprosjekt for klimavennlige hus, såkalte plusshus. Ruter skal få flere elbusser på veiene og vil sette de første elfergene i drift i løpet av 2019, mens Posten og Bring vil ta i bruk elektriske varebiler og nullutslippsløsninger i Oslo raskere. Så mange er godt i rute med det grønne skiftet, og akselererer innsatsen mot 2019. Det er fantastisk!

Fire hovedtemaer i programmet for 2019:

  • Sunn og bærekraftig livsstil
  • Grønn mobilitet
  • Attraktive byområder
  • Grønne jobber og innovasjon

 

Mangfoldig program

Hele 190 organisasjoner har søkt om å få være med, og hver enkelt arrangør organiserer og finansierer egen aktivitet, mens kommunen bidrar med en felles ramme. Her blir det noe for alle, og fullt program får du på Miljøhovedstadens hjemmeside.

– Jeg har barn og vet at det er mange spennende arrangementer for de minste. Som Thor Heyerdal-fan gleder jeg gleder jeg meg blant annet til familiedag på Bygdøy, sier Trosdahl.

 

Her er noen utvalgte favoritter du kan merke deg:

Topp 5 fritidsarrangementer

4. – 6. januar

 

Offisiell åpning av miljøhovedstadsåret med en internasjonal konferanse om klimaendringer og løsninger. Oslo kommune, Norsk klimanettverk.
5. mars

 

Kongsgårdseminaret belyser sammenhengen mellom folkehelse og biologisk mangfold. Bygdø Kongsgård.
26. april

 

Åpning av Dansens dager – som vil løfte fram de myke trafikantene og «ta byen tilbake» med dans. Danseinformasjonen.
26. – 27. april

 

Dyrk Nabolaget! Festival i Landbrukskvartalet som kobler bønder og byfolk, og har et spesielt fokus på urban dyrking. Landbrukskvartalet utvikling.
3. juni

 

Sykkelens dag – den internasjonale sykkeldagen markeres også i Oslo! Syklistene Landsforening Oslo.

Programmet skal bidra til å nå de vedtatte målene for miljøhovedstadsåret:

  • Oslo skal være rollemodell for andre byer
  • Oslo skal vise frem folkets «grønne skifte»
  • Oslos næringsliv skal styrkes
  • Oppslutningen om en fortsatt ambisiøs miljø- og klimapolitikk i byen skal økes
  • Økt internasjonal kjennskap til Oslo som en ledende miljøby

 

Topp 5 arrangement for barn og unge

16. februar

 

 

 

Familiedag på Bygdøy. Få med deg historien om miljøforkjemperen Thor Heyerdal, som fikk FNs høyeste utmerkelse i 1978 for sin innsats for å rette verdenshavene. Maritimt Museum viser utstillingen 1000 år med søppel. Kon-Tikimuseet og Norsk Maritimt Museum.
28. juli – 3. august

 

Trashaton på Norway Cup. En fysisk workshop som samler ungdom fra forskjellige deler av verden til å forsøke å komme opp med nye løsninger på avfallsproblematikk. Norway cup. 
5. – 11. august

 

Green Towns for Kids. Europeisk klimaleir og konferanse for barn. Et samarbeid mellom Besteforeldrenes klimaaksjon og Miljøagentene. Besteforeldrenes klimaaksjon og Miljøagentene.
23. august

 

Earthpreneurs – hackaton der ungdom og voksne kommer sammen for å finne de beste løsningene, med fokus på FNs bærekraftsmål. Young Sustainable Impact.

 

3. – 4. september

 

Studentenes miljøfestival – ved UiO. Fokus på akademias rolle i å løse klima- og miljøutfordringene. Studentparlamentet, UiO.

 

Topp 5 grønne turer og åpne hus:

Mai Fascination of Plants Day Åpen dag på NMBU i Ås med populærvitenskapelige foredrag om plantenes betydning for vår eksistens på jorden. NMBU.
Mai Bee Tour – ByBi tar Oslos innbyggere med på en reise gjennom Oslos blomsterenger, insektshotell og grønne tak med mål å øke bevisstheten om biologisk mangfold i byen. ByBi.
Juni Åpen gård på Vollebekk fabrikker. Lær hvordan østerssopp kan dyrkes frem på kaffegrut! Gruten.
April – september Aktivitetsdag ved Østensjøvannet Omvisning langs elvekanten – oppdag Oslos egen Amazonas! Besøkssenter våtmark Oslo.
Gjentakende Åpne dager hos Matsentralen som formidler kunnskap om matsvinn og formidler overskuddsmat. Matsentralen.
Anita Lindahl Trosdahl er Oslos prosjektkleder for miljøhovedstadsåret 2019
Meninger
Setter fart i miljøhovedstadsåret

Internasjonale konferanser

21. – 22. mars

 

Nordic Electric Vehicle Summit
Internasjonal konferanse om elektrifisering av transportsektoren på land, sjø og i luften.
Norsk elbilforening.
22. – 24. mai

 

 

 

 

Urban Future Global Conference
Stor konferanse om bærekraftig byutvikling. Nordisk hovedstadskonferanse vil arrangeres i tilknytning til konferansen, det samme vil møte i Global Compact Cities Program.
Urban Future Global Conference, Futurebuilt og Oslo kommune.

 

10. – 13. Juni

 

 

World Green Infrastructure Congress – Climate Smart Green Infrastructure avholdes på Fornebu. Handler blant annet om grønne tak og naturbaserte løsninger. Norsk forening for grønn infrastruktur.
18. – 20. september

 

 

 

IFLAs 56. Verdenskongress for landskapsarkitekter – Common Ground – Compact, beautiful and healthy cities. Norske landskapsarkitekters forening.

 

23. – 27. september

 

Oslo Innovation Week Nord-Europas største innovasjonsuke, med stort fokus på FNs bærekraftsmål. Oslo Business Region med samarbeidspartnere.
Oktober

 

 

 

Eurocities miljøforum Samler europeiske byer som samarbeider om Eus miljøregelverk og erfaringsutveksling på miljøområdet. Oslo kommune.

 

Nasjonale fagkonferanser

7. februar

 

Bestkonferansen Konferansen vil i sin helhet være viet Oslos status som miljøhovedstad og regionens deltakelse. Osloregionen, NHO Oslo og Akershus.
22. mars

 

Broen til framtiden er en stor klimakonferanse på Folkets hus i Oslo. Naturvernforbundet, Den norske kirke, Natur og ungdom, Fagforbundet m. fl.
26. mars

 

Nasjonal konferanse mot støy.  Tema støy, helse, bokvalitet, og barn og unges oppvekstmiljø Norsk forening mot støy.
Mai Kommunenes klimakonferanse Klima og miljø i et kommunalt og lokalt perspektiv står på agendaen. KLP.
11. – 12. september

 

Oslo Urban Arena er en årlig byutviklingskonferanse for innovative byløsninger. Oslo Urban Arena med partnere.
26. september – 24. nov

 

Oslo arkitekturtriennale (OAT) er Nordens største arkitekturfestival og en viktig internasjonal møteplass for diskusjon av arkitektur og byutvikling. Oslo arkitekturtriennale med partnere.