Group 2 Copy

Her er fasiten på trafikk-quizen

Satt alle reglene, eller ble det stryk på teorien? Her er uansett fasiten.

1 Har en bilist som hovedregel vikeplikt for en syklist i et gangfelt?

 • Ja, hvis syklisten triller og ikke sykler.
  Unntak: Bilisten har alltid vikeplikt hvis vedkommende krysser gangfeltet på vei ut fra eller inn til parkeringsplass, torg, eiendom, privat vei e.l.

syklister over fotgjengerfelt2 Signalklokke, rød refleks bak og brems på forhjul og bakhjul – hvilke av de tre er påbudt utstyr på en sykkel?

 • Alle tre er påbudt.el-lastesykkel

3 Hva ligger i «høyreregelen»?

 • Du har vikeplikt for kjørende i veikryss som kommer fra din høyre side.syklister i kryss

4 Syklister har vikeplikt for kjørende på kryssende trafikk når de er på en adskilt gang- eller sykkelvei, men ikke når…

 •  … syklisten befinner seg i et sykkelfelt eller i veien.

  Unntak: Syklist på adskilt gang- eller sykkelvei har ikke vikeplikt når kryssende trafikk kommer ut fra eller skal inn på parkeringsplass, torg, eiendom, privat vei eller lignende.

   Les mer om vikepliktsreglene her.el-lastesykler kommer fram der biler ikke gjør det

5 Hvordan skal man sykle på fortau og gangvei?

 •  På fortau skal all ferdsel skje på de gåendes premisser, så man må tilpasse fart og avstand.Oslo-trafikk

6 NAF anbefaler at bilister skal holde sideavstand til de som sykler. Hvor stor?

 • Halvannen meter i sideavstand.Mari Synnevåg på sykkelen. Sykler forbi rekken med biler som står parkert langs veien.

7 Hvilke av disse manøvrene kan syklister tillate seg, men ikke  førere av andre kjøretøyer?

 • Syklister har lov til å sykle forbi bilene på innsiden, altså på høyre side.
  sparkesykkel

8 Når du bruker sparkesykkel eller rullebrett …

 • …regnes du som fotgjenger.

Kilder: NAF, Trygg trafikk, Statens vegvesen

Les hele forskriften her.