Group 2 Copy

Her er fasiten på bom-quizen

Bommet du på noen av spørsmålene eller kom du deg lett gjennom bom-quizen? Her er uansett fasiten!

1 Innkrevingen av bompenger i Oslo startet i…

  • Rett svar:  1. 1990

2 Bompengene bidrar til å finansiere en overordnet plan for utbygging av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Hva heter denne planen?

  • Rett svar:  2. Oslopakke 3

3 Hvor stor rabatt får personbiler med AutoPASS-avtale (bombrikke) i det nye systemet?

  • Rett svar:  3. 20 prosent

4 I det nye systemet fordeles innkrevingen på tre bomringer. Hva kalles de?

  • Rett svar:  1. Indre ring, Osloringen og Bygrensen

5 Det nye bomsystemet har såkalt toveis innkreving. I hvilke bommer koster det å passere i begge retninger?

  • Rett svar:  3. Ved Indre ring og Osloringen, ikke Bygrensen

 

6 Hva innebærer timesregelen?

  • Rett svar:  2. At du bare betaler for én passering i timen innenfor hver av sonene (den ene sonen er for Indre ring og Osloringen, og den andre er for Bygrensen)
    elbil lading

7 Hvor mye må elbilister betale i det nye bomsystemet?

  • Rett svar:  3. En lavere takst enn biler som bruker fossilt drivstoff

8  Hvordan kan du finne ut akkurat hva kjøreturen i Oslo vil koste i bompenger?

  • Rett svar:  3. Bruke bomkalkulatoren på fjellinjen.no

Lyst til å reise smart i byen? Les mer om bompenger, sykkelveier og kollektivtransport her!