Group 2 Copy

Nesten halvparten av nye biler i Oslo er ladbare

Vi kjøper og kjører mer elbiler og ladbare hybrider. Det bidrar til lavere utslipp i Oslo. Men økt bruk av anleggsdiesel gjør at tallene ikke er like gode som de kunne vært.

Tekst Arild Gilde Foto Fredrik Naumann

Det viser tallene Klimaetaten i Oslo kommune har innhentet til Klimabarometeret, en rapport om klimaindikatorene i Oslo for første halvår i år. Klimabarometeret skal heretter komme hvert kvartal og vil ta pulsen på klimaarbeidet i Oslo by.

Første halvår i år var hele 44 prosent av nybilsalget i Oslo elbil eller ladbar hybrid. Mer enn hver fjerde bil som selges i Oslo er nå en elbil og utgjør syv prosent av den totale bilparken.

– Salget av elbil og biler med nullutslippsteknologi går helt klart i riktig retning. 10 prosent av alle bompengepasseringene gjøres nå av elbiler, og det betyr at osloborgerne bruker elbilene sine. Det bidrar til lavere utslipp i Oslo, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten.

Nysgjerrig på mer statistikk? Se hele klimabarometeret her! 

Utskiftingen av fossile varebiler går ikke like raskt, men tallene kan tyde på at vi ser starten på et trendskifte også her. Nysalget av el-varebiler utgjorde seks prosent første halvår og kun 1,5 prosent av den totale varebilparken er elektrisk.

Det er et mål i Oslopakke 3 at trafikken i Oslo skal reduseres, men målingene fra Statens vegvesens lokale tellepunkter i byen viser at antall passeringer har vært ganske stabil første halvår sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er en utfordring å redusere biltrafikken, og tallene viser tydelig at vi trenger tiltakene i Oslopakke 3 om vi skal få ned klimautslippene fra transportsektoren. Det blir spennende å følge utviklingen når disse kommer på plass, sier Sørensen.

Dropper oljefyring 

Det er planlagt et lovforbud mot oljefyring i bygg i 2020, og det kan se ut som brukerne er i ferd med å fase ut denne teknologien. I løpet av de første seks månedene i år ble det solgt to millioner liter mindre fyringsolje sammenlignet med året før.

Reduksjonen i fyringsolje ble likevel utlignet av en økning i salget av anleggsdiesel på to millioner liter sammenlignet med første halvår 2016.

– Dette er skuffende! Teknologien er der og kan tas i bruk. Det har Oslo kommune vist i byggingen av Nye Jordal Amfi og Lambertseter flerbrukshall. På disse prosjektene har kommunen stilt krav om fossilfrie byggeplasser, og det har vært uproblematisk for entreprenørene, sier Heidi Sørensen.