Group 2 Copy

Sjekk om boligen din er forberedt på mye nedbør

Redd for vann i kjelleren? Her er sjekklista du bør ha kontroll på for å minske sjansen for vannskader når himmelen åpner seg.

Tekst Lise T. Vangerud Foto NTB Scanpix

Sommeren og sensommeren er høysesong for ekstremnedbør. Faktisk har antall såkalte overvannsskader hos privatpersoner og bedrifter økt med 200 prosent på ti år, ifølge skadestatistikk fra forsikringsselskapet If. Allerede i august har ekstremregn ført til skader hos flere privathus og bedrifter i Oslo. Samtidig viser en undersøkelse utført av Klimaetaten at 60 prosent av de 1793 beboerne som ble spurt, mener at boligen er godt sikret mot større nedbørsmengder.

– Dessverre tror jeg det er vanskelig for folk å ta inn over seg hvor alvorlig dette er, og at de ikke gjør tiltak før man blir rammet selv. Vi skulle ønske at folk sjekker huset sitt gjennom hele året, ikke dagen før regnvarselet kommer, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

Ifølge If er det nå skader for én milliard kroner i året i Norge knyttet til overvann i terrenget, særlig fra kraftige regnskyll. Dette kommer i tillegg til naturskadene fra flom.

 

Vi skulle ønske at folk sjekker huset sitt gjennom hele året, ikke dagen før regnvarselet kommer

Jon Berge, informasjonsdirektør i If Skadeforsikring
Må forvente regnflommer

– Oslos befolkning øker hvert år, og flere trenger tak over hodet. Tradisjonelt medfører boligbygging at grønne flater fortrenges av tette flater som tak og asfalt, som ikke lar regnvannet sige ned i bakken. I tillegg bidrar klimaendringene til økt hyppighet av kraftige regnbyger. Ledningsnettet er ikke dimensjonert for å håndtere så store vannmengder, og dermed får vi enda mer vann på overflaten, mener Bent Christian Braskerud i Vann- og avløpsetaten i en artikkel på byplanoslo.no.

I tråd med Klimaprofilen, som er utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter, må vi være forberedt på mer og kraftigere nedbør, som igjen vil føre til mer overvann.

Sjekk hvordan dette gatetunet i Oslo håndterer overvann!

Marita Sanni i Prosjektdivisjonen i Bymiljøetaten og overingeniør Endre Langeland i Vann- og avløpsetaten.
Smart by
Du vil ikke tro hva dette blomsterbedet får til

– Vi forventer flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man forvente en økning av flomvannføringen, sier Braskerud.

Mens klimamodellene anslo at nedbøren i Norge skulle øke med fem prosent siste 100 år, er den faktiske økningen nesten fire ganger høyere.

– Nedbørsøkningen fra 1900 til 2015 er på 18 prosent, altså betydelig høyere enn hva klimamodellene beregner for samme periode, sier klimaforsker Asgeir Sorteberg ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen i et intervju i VG.

Klimamodellene er avanserte teoretiske beregninger av hvordan vær og klima utvikler seg på kloden.

 

For å unngå vann i kjelleren, bør du sjekke følgende:

  • Ta en runde rundt huset minst en gang i måneden for å sjekke forholdene.
  • Sjekk at rister og sluk på egen tomt og i nærområdet er rene for løv, rusk og rask.
  • Rengjør takrenner og nedløp minst en gang i året.
  • Sikre at terrenget faller bort fra grunnmuren.
  • Se til at det er ryddig rundt grunnmuren, og unngå blomsterbed inntil huset.
  • Tenk deg nøye om før du velger et vanntett dekke, som asfalt, på gårdsplassen.
  • Vurder tilbakeslagsventil i sluk i kjeller, for å unngå at vann kommer opp fra kloakken ved kraftige regnskyll.

(Kilde: If Skadeforsikring)