Group 2 Copy

Nye Jordal Amfi bygges på slakteavfall

Hockey-Norge kan glede seg til Vålerengas nye storstue! Den bygges på en helt annen måte enn den gamle OL-arenaen.

Tekst Sissel Fantoft Foto Thomas Haugersveen

Ishallen, som ble bygget til OL i 1952, ble jevnet med jorden tidligere i år, og forberedelse til bygging av den nye ishallen er for alvor i gang. Nye Jordal Amfi skal stå ferdig høsten 2018 og blir landets mest moderne og energieffektive ishall – blant annet med solcellepanel på taket. Også selve byggeprosessen er klimavennlig.

– Vi er fortsatt i startgropa og holder på å sprenge fjell og grave ut grunnen hvor ishallen skal stå. Dette er en helt fossilfri byggeplass – alle anleggsmaskinene som skal brukes i prosjektet går på biodieseltypen HVO100, forteller formann Bjørn Løvseth i NCC, som er totalentreprenør for prosjektet.

HVO100 er laget av palmeoljefri vegetabilsk olje og slakteavfall. Motorene i anleggsmaskinene er helt rene og etterbrenner alle sotpartiklene, istedenfor at de slippes ut.

– Biodieselen er helt luktfri, så vi slipper diesesel-lukta på byggeplassen. Det er bra at det legges vekt på at også byggeplassene skal være klimavennlige, synes hjullastfører Jan Inge Stakkestad.

For å tørke selve bygget når betongen er støpt, kan det brukes pelletsanlegg eller strøm istedenfor dieseldrevne varmeaggregater.

– Vi håper å få gjort unna mest mulig av støpingen før frosten, men det er uansett fint at det finnes klimavennlige alternativer, sier formann betong Kim Christensen.

NCC har også gått til innkjøp av sin alle første elbil til prosjektet på Jordal Amfi.

– Den lades på byggeplassen og brukes når vi skal gjøre ærend rundt i byen. På et anleggsområde midt i Oslo fungerer det fint, sier han.

Kan reduseres med 99 prosent

Da byggherre Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) i Oslo kommune utlyste anbudet for Jordal Amfi var det med spesifikt krav om en fossilfri byggeplass.

– Vi fikk tilbud fra fem entreprenører, og ingen tok forbehold om kravet. Vi opplever at markedet har respondert positivt og at entreprenørene er villige til å være med på et slikt løft, forteller direktør Eli Grimsby i KID.

Ifølge en fersk rapport fra Det Norske Veritas kan klimautslippene fra norske byggeplasser reduseres med hele 99 prosent, blant annet ved å legge inn strøm og fjernvarme før byggearbeidene starter. Totalt slippes det ut 420.000 tonn CO2 fra norske byggeplasser hvert år, noe som tilsvarer utslippene fra alle personbiler og lette kjøretøy i Oslo.

– Bygg- og anleggsarbeidet i Oslo vil være omfattende i mange år fremover, og hvis vi kan få til flere klimavennlige byggeplasser vil det være et viktig bidra til å redusere utslippene, sier hun.

KID ble etablert i 2015 for å få fart på utbyggingen av idrettsanlegg spesielt, i tillegg til å fullføre de påbegynte kulturbyggene nye Deichmanske bibliotek og Munchmuseet på en god måte. KID skal også sørge for best mulig drift og vedlikehold av eksisterende idretts- og kulturbygg i Oslo.

– Vi satte tidlig klima og miljø på dagsordenen, og foretaket har som mål å fremme bruk av ny og innovativ miljøteknologi, sier Grimsby.

Formann Bjørn Løvseth i NCC og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF opplever at entreprenørene er villige til å være med på et grønt løft på byggeplassene i Oslo.

I front på utslippsfrie byggeplasser

Lambertseter flerbrukshall er det første prosjektet KID gjennomførte, med krav om fossilfri byggeplass.

– Vi ønsket å legge inn et krav om fossilfri byggeplass i anbudet, og vi var i dialog med både bransjen og miljøstiftelsen ZERO for å sikre oss at dette faktisk var mulig. Vi var veldig spente på responsen, og ble positivt overrasket da vi fikk inn åtte tilbud, og ingen av entreprenørene tok forbehold, forteller Grimsby.

Lambertseter flerbrukshall var Norges første fossilfrie byggeplass da anleggsarbeidet startet høsten 2016.

– Det er moro at Oslo ligger helt i front når det gjelder utslippsfrie byggeplasser. Jeg tror at vi på sikt vil kunne få helt utslippsfrie byggeplasser, men i overskuelig fremtid vil nok anleggsmaskiner og –utstyr benytte biodiesel, sier hun.

I mai inviterte Innovative anskaffelser – Nasjonalt program for leverandørutvikling til en konferanse hvor Oslo kommune og en rekke andre byggherrer tydeliggjorde at de ønsker å gå i retning av fossilfrie og etter hvert utslippsfrie byggeplasser.

– Dette er veldig inspirerende å jobbe med, fordi det gir rask effekt både lokalt og globalt, så å si uten at det koster. Med Lambertseter flerbrukshall og nå Jordal Amfi er vi på rett vei, og begge disse prosjektene har vist at det er fullt mulig å skape betydelige positive endringer på anleggsplassene, sier Eli Grimsby.

Les hva byggebransjen gjør for å bli grønnere!

Smart by
– Dette er starten på utslippsfrie byggeplasser

Gamle og nye Jordal Amfi

  • Ishallen ble bygget til Olympiske leker i Oslo i 1952.
  • Hallen ble først og fremst brukt til ishockey, blant annet som landskamparena og hjemmebane for Vålerenga Ishockey.
  • Flere artister har også holdt konsert i Jordal Amfi! Blant annet holdt både Jussi Björling og Louis Armstrong konsert her i 1952, og David Bowie i 1990.
  • Den siste hockeylandskampen ble spilt på Jordal Amfi i 2016.
  • Nye Jordal Amfi står ferdig september 2018, med ca. 5 500 tribuneplasser over fire plan. (Kilde: Wikipedia/Oslo kommune)